Giải Pháp Phát Triển Doanh Nghiệp Nhà Nước

(Chinhphu.vn) – Được quản trị vốn chuyên nghiệp, đặc biệt có sự hỗ trợ của các chuyên gia về tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, quyết liệt vận động gắn với thị trường, nhiều doanh nghiệp có vốn Nhà… Nâng cao hiệu quả thể chế hỗ trợ của doanh nghiệp phát triển thông qua thực thi Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng; đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, một số đại diện tổ chức quốc tế; điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, nhà nước kiến tạo phát triển vẫn là một mô hình đầy tiềm năng, phù hợp với điều kiện văn hóa, kinh tế, xã hội, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của mỗi quốc gia.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Vụ Công nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, kiểm soát nội bộ cũng chia sẻ một số ý kiến liên quan ứng dụng công nghệ thông tin, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đề xuất bổ sung đánh giá tác động của cơ chế chính sách Nhà nước đối với doanh nghiệp. Đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình xây dựng. Tăng cường kiểm soát, thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu sự cố, chống thất thoát, lãng phí.

  • Chế độ thanh toán, quyết toán tiền lương, tiền thưởng được thực hiện như đối với Giám đốc quy định tại khoản 10 Điều 26 của Luật này.
  • Phải làm cho chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích thiết thực, làm lợi cho doanh nghiệp khi có tổ chức Đoàn, Hội.
  • Có không ít cơ sở đào tạo chưa xây dựng được quy chế đào tạo và chuẩn về chất lượng đầu ra, việc đánh giá chất lượng vẫn mang tính nội bộ, thiếu các tổ chức kiểm định độc lập đánh giá chất lượng nguồn nhân lực.

Doanh nghiệp cũng cần thay đổi tư duy từ sản xuất theo khả năng sang sản xuất theo nhu cầu thị trường, đặc biệt là công tác dự báo, định hướng thị trường hiệu quả để ngành Nông nghiệp có thể sản xuất những sản phẩm phù hợp với lợi thế đất nước, cũng như góp phần xây dựng thương hiệu DN, thương hiệu quốc gia vững mạnh. Điều này đòi hỏi các DN phải phát triển theo hướng gắn với hình thức liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; xây dựng cách đồng mẫu lớn; nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp trên thị trường thế giới. Chính điều này khiến doanh nghiệp Nhà nước e ngại quyết định bởi rủi ro bị quy kết, làm sai trong khung quy định cứng nhắc, không rõ ràng. Vậy nên, để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, theo ông Sang, cần làm rõ nội hàm “kinh tế nhà nước là chủ đạo, doanh nghiệp Nhà nước là nòng cốt”. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua việc áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt, phù hợp.

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp ở một số ngành, nghề theo quy định của pháp luật. Việt Nam vẫn đứng trong khoảng giữa của các quốc gia so sánh về mức độ cạnh tranh trên thị trường nội địa. Các so sánh cho thấy mối quan ngại không chỉ về chất lượng của các thể chế liên quan đến cạnh tranh mà còn cả về hiệu lực thực thi. Về thước đo này, Việt Nam xếp thứ thứ 87 trên thế giới và thứ 12 trong khu vực.

Chủ trương của Đảng, Nhà nước rất nhất quán trong việc khuyến khích KTTN phát triển. Tuy nhiên, hiện nay thực trạng của các doanh nghiệp tư nhân có không ít vấn đề, cùng với đó là các vấn đề liên quan đến các cơ chế, chính sách cụ thể cản trở sự lớn mạnh vượt bậc của KTTN. Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được mở rộng chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo thêm nội dung về chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử của các bộ, ngành, địa phương được mở rộng các chức năng, nhiệm vụ tương ứng.

Do vậy, khi đánh giá về hiệu quả, chúng ta phải đánh giá toàn diện, bao quát về DNNN trên cả hai phương diện. Để DNNN phát triển lành mạnh, làm tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, chúng ta phải có các giải pháp đồng bộ. Đồng thời, bản thân các DNNN cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy nội lực, đủ sức dẫn dắt, chi phối các TPKT khác theo định hướng XHCN. PGS.TS Hoàng Văn Hải, Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà nội cho rằng, điểm tắc nghẽn trong cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp nhà nước hiện nay là khung pháp lý thiếu ổn định và không rõ ràng đã kìm hãm đổi mới sáng tạo trong đầu tư phát triển.

Để có được nguồn nhân lực chất lượng cao đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, Nhà nước cần quan tâm thích đáng đến việc đầu tư cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực nói chung, nhân lực có chất lượng cao nói riêng. Đối với địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay, các thành phần kinh tế ngoài nhà nước trong lĩnh vực xây dựng khá phát triển thì nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trở nên quan trọng và cấp thiết. Rà soát, cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp theo thẩm quyền; khơi thông mọi nguồn lực đầu tư doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đi cùng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với công tác kiểm tra, giám sát và quản lý của Nhà nước chặt chẽ và hiệu quả. Từ những nhận diện trên, để công tác Quản lý thị trường đạt hiệu quả cao cần phải có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, trong đó phải có sự phối kết hợp chặt chẽ của 5 nhà “Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học và người tiêu dùng”. Đặc biệt quan tâm chăm lo công tác xây dựng cơ chế chính sách tạo nền móng vững chắc cho việc thực thi công vụ, theo kịp với sự phát triển của thị trường. Đối tượng của đề án là các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, trọng tâm là tập đoàn kinh tế (TĐKT), tổng công ty nhà nước, chủ yếu tập trung vào đối tượng là 17 TĐKT, TCT có quy mô lớn, hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng.

Nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng theo hướng loại bỏ công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nguyên nhiên liệu, không đáp ứng được quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường. Cơ quan thanh tra thực hiện việc thanh tra hoạt động kinh doanh của công ty nhà nước theo đúng chức năng, thẩm quyền và tuân theo các quy định của pháp luật về thanh tra. Tổng công ty do Nhà nước tổ chức và thành lập không thực hiện được các mục tiêu quy định tại khoản 5 Điều 48 của Luật này thì giải thể bộ máy quản lý tổng công ty, chuyển tổng công ty thành các công ty nhà nước độc lập. Chuyển giao quyền chủ sở hữu cho tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của Chính phủ. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với công ty do mình đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và đại diện chủ sở hữu phần vốn do mình đầu tư ở doanh nghiệp khác theo quy định tại Điều 60 và Điều 61 của Luật này.

Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu công ty; vay vốn của tổ chức ngân hàng, tín dụng và các tổ chức tài chính khác, của cá nhân, tổ chức ngoài công ty; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật. H) Đối với công ty cần tiến hành đầu tư xây dựng khi thành lập mới thì đề án thành lập mới phải bao gồm cả dự án đầu tư thành lập mới. Nội dung dự án đầu tư thành lập mới công ty nhà nước theo quy định của pháp luật về đầu tư. Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định của pháp luật. Thủ tướng khẳng định, các phát biểu tại hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, tâm huyết, mong muốn đất nước ta bình an, phát triển, thể hiện khát vọng của dân tộc. Đây là điểm tựa quan trọng để chiến thắng dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội.

Song cũng phải nhìn lại tự bản thân Tổng thống Park và các tập đoàn đã làm nhiều việc đúng đắn hợp lý khiến cho việc phát triển là có thể với nền tảng vững chắc. Thủ tướng chúc lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng mạnh khỏe, hạnh phúc, với niềm tin và tinh thần trách nhiệm cao sẽ có một năm thành công, thuận lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra./. Phát biểu với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Ngân hàng, Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2021, chúng ta tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và triển khai Nghị quyết Đại hội; tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; kiện toàn hệ thống chính trị; tổ chức 7 hội nghị toàn quốc về các nội dung lớn… Ngoài ra, đề án còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với DNNN, tạo cơ chế, chính sách bình đẳng như các thành phần kinh tế khác.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào công ty khác (nếu có), tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới công ty nhà nước đặc biệt quan trọng, chi phối những ngành, lĩnh vực then chốt, làm nòng cốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. K) Các quy định khác do cơ quan, tổ chức được ủy quyền là đại diện chủ sở hữu công ty quyết định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi cơ chế chính sách để gắn kết quả của việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN với việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục đổi mới công tác bố trí bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đứng đầu DNNN. Nghị quyết số 161/NQ-CP còn đưa ra nhiều chỉ đạo đối với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, trong đó, đáng chú ý là nội dung Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện tách người quản lý DNNN khỏi chế độ công chức, viên chức. Triển khai rộng rãi cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm qua thi tuyển cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Thực ra, thuật ngữ “nhà nước kiến tạo phát triển” được nhà nghiên cứu C.Giôn-xơn đưa ra từ những năm 80 của thế kỷ trước khi ông nghiên cứu về sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản. Ông nhận thấy rằng trong sự phát triển thần kỳ ấy có vai trò rất quan trọng của nhà nước. Nhà nước Nhật Bản đã không chỉ tạo ra khuôn khổ cho sự phát triển mà còn định hướng và thúc đẩy sự phát triển đó.

Tuy nhiên, chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giảm 1,6 điểm với 16/24 chỉ tiêu thành phần giảm so với năm 2018. Đây là chỉ số quan trọng tuy nhiên lại chưa có tính ổn định và đột phá trong tổng quan bảng đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh những năm qua. Hiện nay, một số doanh nghiệp vẫn coi quản trị doanh nghiệp là quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp chỉ là hoạt động quản lý điều hành của doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc nội bộ doanh nghiệp (nhân sự, tài chính, tiền lương, sản xuất…). Xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững thành công điển hình để lan tỏa, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững; thu hút các nguồn lực hợp pháp, đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các sáng kiến hướng tới kinh doanh bền vững. Chương trình phấn đấu đến năm 2025, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp khu vực tư nhân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh doanh bền vững; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tư vấn, quản lý về kinh doanh bền vững.

Bêntrong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2022. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Triển khai giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu gắn với giảng dạy, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học. Chú trọng nguồn lực con người, phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Giao công ty nhà nước cho tập thể người lao động để chuyển thành công ty cổ phần hoặc hợp tác xã.

Ăng giá bất hợp lý, nhất là đối với nguyên vật liệu quan trọng, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, trang thiết bị vật tư y tế và thuốc chữa bệnh. Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với thời hạn tối đa là năm năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng. Các đại biểu thống nhất với Chính phủ, chúng ta phải chuyển trạng thái từ “không Covid-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Cần tránh lơ là, chủ quan, mất cảnh giác khi chưa có dịch và bi quan, hoảng loạn khi có dịch. Thực hiện chính sách mới về điều hành giá xăng dầu 10 ngày một lần từ năm 2022, chiều nay 11-2, Liên bộ Công thương – Tài chính dự kiến điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường nội địa. TTO – Một nam bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở Anh đã may mắn khỏi bệnh sau khi…

Nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Các báo cáo về KTXH và về công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi đến các vị đại biểu Quốc hội đã nêu cụ thể những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực. Việc thanh tra bất thường chỉ được thực hiện khi có căn cứ về sự vi phạm pháp luật của công ty.

Có ý kiến chuyên gia cho rằng, nên có một lộ trình để giảm dần tỷ trọng của DNNN trong nền kinh tế, cụ thể là bằng thước đo GDP. Cụ thể là trong bức tranh GDP chung của đất nước, thì DNNN chỉ nên chiếm khoảng 15% GDP, còn lại doanh nghiệp ngoài nhà nước là 65% GDP và doanh nghiệp FDI khoảng 20% GDP. Nếu theo tỷ lệ này, so với mức đang đóng góp 28,8% GDP của đất nước, thì rõ ràng DNNN sẽ có sự thu hẹp lớn.

Trong thời gian trước mắt, Nhà nước cần phải kiên quyết đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa DNNN, cho dù có phải thu hồi vốn đầu tư với mức thấp nhất nhưng sẽ mang lại hiệu quả thị trường cao nhất. Từ những hạn chế này, Phú Thọ đang thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, khai thác các chính sách ưu đãi, mở rộng thị trường; đồng thời tạo thuận lợi cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Cuối cùng là Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Bộ KH-ĐT cho biết, tập đoàn sẽ phát triển với ngành kinh doanh cốt lõi là dệt may, và các ngành kinh doanh hỗ trợ là tài chính, hạ tầng khu công nghiệp và hệ thống phân phối bán lẻ. Đồng thời, đưa tập đoàn trở thành công ty đầu tư định hướng trong ngành dệt may.

Tuy nhiên, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp đã đa dạng hóa sở hữu hoặc có khả năng đa dạng hóa sở hữu trong thời gian tới, với Nhà nước sẽ nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên. Nhóm DN thuộc lĩnh vực công nghiệp bao gồm Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam… Được định hướng tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính, thế mạnh, nâng cao sức cạnh tranh.

Nhờ “là chắn” doanh thu tài chính, nhiều doanh nghiệp về đích trong năm 2021. Thậm chí có doanh nghiệp thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh quý cuối năm. CTTĐT – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt Kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Yên Bái 2022. Trước triển vọng tăng trưởng của ngành sữa trong năm 2022, VitaDairy – Top 3 công ty sữa bột nội địa tại Việt Nam – mang đến một góc nhìn khác, định nghĩa lại “cuộc chơi” trong phân khúc sữa tăng cân cho trẻ em.

Đ) Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của thành viên Ban Kiểm soát không được giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thủ quỹ tại cùng công ty. Chính phủ hướng dẫn chế độ lương, thưởng, phụ cấp trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị hưởng phụ cấp trách nhiệm và chế độ tiền thưởng theo cơ chế như đối với các thành viên chuyên trách. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền triệu tập và chủ trì cuộc họp của Hội đồng quản trị. Đ) Để xảy ra các sai phạm về quản lý vốn, tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan thuộc Bộ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp tại các đơn vị, doanh nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt. Qua kiểm tra thực tế đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp điều chỉ kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu của thực tế, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin điều chỉnh phương án sắp xếp cho phù hợp. Trong bối cảnh đó, đại dịch COVID-19 lây lan mạnh, nhất là đợt dịch lần thứ 4 với chủng Delta và khi điều kiện phòng, chống dịch còn hạn chế nhiều mặt, như chưa có đủ kinh nghiệm, vaccine còn ít, thuốc điều trị chưa có, năng lực y tế, y tế dự phòng chưa đủ mạnh. Do đó, chúng ta đã phải dùng biện pháp hành chính để phòng, chống dịch; ảnh hưởng tới phát triển kinh tế – xã hội.

Về đánh giá tình hình tài sản và vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp, Ủy ban có thể hỗ trợ một doanh nghiệp xác định thông qua hình thức thoái vốn tại doanh nghiệp khác. Việc xử lý các sai phạm trong quản lý đầu tư và xây dựng chưa kịp thời, nghiêm minh. Việc quy trách nhiệm cho các đối tượng có liên quan trong quá trình đầu tư dự án không rõ ràng, cụ thể, không đủ sức răn đe nên chưa có tác động tích cực trong việc hạn chế, đẩy lùi tình trạng lãng phí, tham ô, thất thoát trong đầu tư, xây dựng. Vì vậy, đã làm xói mòn lòng tin của người dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật trong lĩnh vực quản lý đầu tư công. Sáu là, năng lực và nguồn lực của cơ quan đại diện chủ sở hữu còn hạn chế nên các vi phạm pháp luật, rủi ro, yếu kém, thua lỗ trong DNNN chưa được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm. Một số DN vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý vốn đầu tư, làm thất thoát tài sản của Nhà nước nhưng chậm được phát hiện và chủ động ngăn chặn.

Tăng cường công tác thuyết phục, vận động, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về Đảng cho các chủ doanh nghiệp, người lao động; sẵn sàng kết nạp người lao động, nhất là các chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, chú trọng đối tượng có trình độ chuyên môn tay nghề bậc trung cấp trở lên. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là lực lượng tinh túy, quan trọng cấu thành nguồn nhân lực của quốc gia, nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Phần lớn nhân lực chất lượng cao ở nước ta là những người làm việc cho khu vực công, có quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Với tư cách là chủ thể quản lý và sử dụng, Nhà nước có trách nhiệm xây dựng và thi hành chính sách đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, phát triển, sử dụng và trọng dụng nhân lực chất lượng cao. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước được quyết định bởi trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, hiệu quả công tác của nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.