Luật Doanh Nghiệp 1990

Ban đầu nghĩ ban hành Luật về những nguyên tắc cơ bản cho hoạt động kinh doanh, nhưng sau 7 tháng trời viết chung chung, không ra gì. Lúc đó nảy ra ý định tìm hiểu xem các nước quy định như thế nào, nước ta trước đây quy định ra sao? Việc giải quyết phá sản doanh nghiệp tư nhân được thực hiện theo quy định của Luật phá sản doanh nghiệp”.

Các nội dung cụ thể về cách thức, quy trình, thủ tục được Nhà nước quy định tại các văn bản pháp lý khác. Công ty kinh doanh nhiều ngành, nghề khác nhau thì vốn pháp định làm căn cứ để xem xét cấp giấy phép thành lập công ty là tổng số vốn pháp định của các ngành, nghề mà công ty xin phép kinh doanh. Trường hợp đương sự xin phép thành lập công ty có kinh doanh nhiều ngành, nghề khác nhau thì sở quản lý ngành sản xuất kinh doanh chính hoặc có vốn pháp định cao nhất tiếp nhận hồ sơ. 3- Việc Trọng tài kinh tế thực hiện việc quản lý đăng ký kinh doanh bằng máy tính để phục vụ cho yêu cầu của Nhà nước và của Trọng tài kinh tế các tỉnh có nhu cầu đó trong phạm vi của tỉnh. Trong trường hợp người xin phép thành lập công ty thấy việc từ chối cấp giấy phép là không thoả đáng, thì có quyền khiếu nại lên Trọng tài kinh tế Nhà nước. Uỷ ban nhân dân nhận đơn phải cấp hoặc từ chối cấp giấy phép thành lập công ty trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đơn; nếu từ chối cấp giấy phép thì phải nói rõ lý do.

Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. Ôm hồ sơ đến ngân hàng, ông xin đặt cọc một khoản tiền, mở một tài khoản nhưng chỉ để ngân hàng phong tỏa số tiền này cho Nhà nước… “Trải qua hơn 27 tháng, chầu chực gặp hàng trăm cán bộ, tốn hơn 4 lượng vàng “bồi dưỡng”, xin hơn 50 con dấu, chữ ký… Tôi mới khai sinh được doanh nghiệp của mình”, ông Nguyễn Văn Tiến – trước đây là giám đốc Xí nghiệp Bình Minh có trụ sở tại Thanh Trì, Hà Nội – kể. Từ năm 1986 đến nay, nội hàm KTNN trong công tác thống kê nhà nước đã được xây dựng và điều chỉnh nhiều lần tương ứng với từng giai đoạn cụ thể.

Thật đáng tiếc, quy định được nêu ra trong hoàn cảnh thật ngẫu hứng và có phần tùy tiện như kể trên đã hạn chế, thậm chí triệt tiêu động lực của biết bao nhiêu người dân muốn thành lập doanh nghiệp trong khi trao cho các cơ quan nhà nước cơ hội để hạch sách. Suốt cả 10 năm sau đó, số lượng doanh nghiệp đăng ký chỉ vài trăm, vài nghìn mỗi năm. Bên cạnh đó, nó chỉ là một thủ tục gây phiền hà cho dân vì sau khi nộp tiền vào thì tiền của ai lại về túi người ấy. Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty).

  • Trước năm 2021, theo quy định của khoản 1 và khoản 2 Điều 139 LDN năm 2014, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc, nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn….
  • Thậm chí, Luật nặng về thủ tục xin phép thành lập, còn chưa có gì hoặc rất đơn sơ về quản trị doanh nghiệp.
  • Ngay từ năm đầu tiên khi luật doanh nghiệp năm 2000 có hiệu lực,Thủ tướng Phan Văn Khải đã xóa bỏ hơn 240 giấy phép con.
  • Điều này phù hợp với chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta, đồng thời tạo ra môi trường pháp lý đa dạng và thuận lợi để cá nhân thành lập công ty riêng phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế cũng như các quy định của Luật Doanh nghiệp.

Do sự tàn phá khốc liệc của những năm tháng chiến tranh, do những non nớt và yếu kém về chính sách, nên nền kinh tế của nước ta đã trải qua một thời kỳ khủng hoảng kéo dài gần 10 năm từ sau 1975. Tổng hợp, bình luận những điều khoản quan trọng của Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng như các quy định liên quan. Có kinh nghiệm lâu năm trong việc xử lý mọi tình huống, tư vấn cho khách hàng trong mọi trường hợp xảy đến, đưa ra những lời khuyên về những tình huống khác nhau.

Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp () khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. Vì biết tiếng Anh, ông đã đọc rất nhiều tài liệu, Luật DN, Luật Cty của các nước. Đặc biệt, biết được rất nhiều chuyên gia nổi tiếng, mà sau này nhờ dự án của UNDP và GTZ tài trợ, CIEM đã mời được gần như tất cả những chuyên gia đó vào Việt Nam. Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ chung cả nước hoặc trên địa bàn lãnh thổ. Dù có thế mạnh làm online, nhưng 10% tại trụ sở 90% tại nhà không phải là mô hình phục vụ tốt nhất.

Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó. Mọi công ty được thành lập đều phải tuân thủ theo pháp luật, đặc biệt là luật doanh nghiệp để có thể vận hành và phát triển đúng hướng. Chính vì thế việc tìm hiểu Luật doanh nghiệp là điều vô cùng cần thiết. Khu vực kinh tế tư nhân chiếm khoảng 55 đến 60% tổng giá trị tài sản của khối doanh nghiệp nói chung, khu vực doanh nghiệp tư nhân nộp thuế doanh nghiệp chiếm khoảng 1/3 tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đóng cho ngân sách và ngày càng gia tăng thêm. Điểm đầu tiên là Luật Doanh nghiệp đã hợp nhất Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty quy định đầy đủ hơn chi tiết về các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Phần) cũng chỉ có thể được quyết định tại cuộc họp của đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) hoặc cuộc họp của hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên).

Tất cả các nước đều tham gia vào nền kinh tế thế giới và liên hệ với nhau thông qua hoạt động thương mại và tài chính, trong đó, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp là rất quan trọng. Đến năm 2005, Luật doanh nghiệp liên tục những cải cách quan trọng để tương thích với tình hình hình xã hội và nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính. Cải cách quan trọng của luật là thống nhất những lao lý về tổ chức triển khai quản trị những mô hình doanh nghiệp, khắc phục những khiếm khuyết của mạng lưới hệ thống pháp lý hiện hành về doanh nghiệp . Bổ sung quy định về chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh. Quy định chung về các phương pháp, phương án pháp lý đối với doanh nghiệp khi gặp khó khăn, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán, hoạt động ổn định, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tài chính.

Chiều 9-2, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời thông báo thành lập 2 công ty thành viên là Công ty cổ phần Nông… Công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần. Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến việc xây dựng, tổ chức triển khai quản trị, tổ chức triển khai lại, giải thể và hoạt động giải trí có tương quan của doanh nghiệp .

Tuy nhiên, để đạt được quản trị tốt, còn đòi hỏi sự thay đổi về nhận thức của chính doanh nhân, doanh nghiệp về lợi ích của quản trị tốt và sự tích cực, chủ động áp dụng nguyên tắc quản trị tốt vì lợi ích của chính cộng đồng doanh nghiệp. Trừ những trường hợp quy định tại điều 3 trên đây, việc thành lập doanh nghiệp tư nhân phải được phép của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư ban đầu nhưng không được thấp hơn vốn pháp định. Việc tăng hoặc giảm vốn đều phải ghi chép đầy đủ vào sổ sách kế toán.

Từ LDN năm 1999 cho đến LDN năm 2005, LDN năm 2014 và hiện tại là LDN năm 2020 đều bỏ ngỏ việc cho phép nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể bằng phương thức online. Đến thời điểm hiện tại, theo quy định tại LDN năm 2020, các doanh nghiệp tại Việt Nam đều phải nộp hồ sơ giải thể, các thông báo về giải thể doanh nghiệp theo phương thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Hạn chế này đã gây khó cho doanh nghiệp trong bối cảnh ứng dụng công nghệ số trong thủ tục giải thể doanh nghiệp là cần thiết.

Doanh nghiệp hay công ty là tổ chức được thành lập, quản lý, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp theo pháp luật doanh nghiệp. Pháp luật doanh nghiệp được hình từ năm 1990, Nhà nước ban hành hai đạo luật dành cho doanh nghiệp, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam cho đến nay. Pháp luật doanh nghiệp có nhiều sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn khi mà Việt Nam trở thành thành viên WTO 2007.

Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế,Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,… Mọi tin bài đăng lại từ website này phải có sự chấp thuận bằng văn bản của VnEconomy. Để đưa tàu ngầm về nước, mỗi lần chỉ một chiếc, phải trải qua hành trình dài 45 ngày qua 3 đại dương.

“Sắt” mà không “sạch” thì không thể “sắt” được, vì nó chỉ “sắt” với một số đối tượng yếu thế còn đối với những nhóm lợi ích và có khả năng chi trả rất cao thì nhiều khi không còn “sắt” được nữa mà nó sẽ bị “bẩn”. Do đó, Nhà nước rất cần dựa vào sức mạnh của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp. Nếu bỏ qua sức mạnh này thì Nhà nước khó có thể thực hiện được các ý tưởng đã đề ra”, bà Lan nhấn mạnh. Đề cập tới bài học kinh nghiệm đối với Nhà nước, theo bà Lan, việc soạn thảo Luật rất quan trọng. Ngoài việc giao việc cho ai là đúng nhất, tốt nhất là quan trọng thì bài học đối với Nhà nước trong việc này cũng vậy.

Thêm vào đó, ông Cung cho rằng, hiện nay công tác hậu kiểm còn chưa rõ ràng, việc này được hiểu là kinh doanh trước rồi kiểm tra sau, nhưng hiểu như thế là sai. Bởi việc thiết kế hậu kiểm là kiểm tra dựa trên mức độ rủi ro, sự an toàn, quản lý chỉ tập trung vào đối tượng nghi ngờ vi phạm cao, với xã hội lớn thì tập trung vào đó, còn lại thì giúp đỡ hỗ trợ các DN tuân thủ luật pháp. Nhìn tổng quan, có thể thấy rằng, hộ kinh doanh có nhiều bất lợi so với mô hình doanh nghiệp. Nhưng ngược lại, hộ kinh doanh lại có không ít lợi thế hơn ở các khía cạnh như đối tượng thành lập có thể là cá nhân hoặc hộ gia đình; hồ sơ, thủ tục thành lập đơn giản; luật không quy định chặt chẽ việc tổ chức quản lý; chế độ sổ sách kế toán, tài chính, kê khai nộp thuế đơn giản.

Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ DNTN không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. Hơn nữa, trong quá trình hoạt động, căn cứ vào nhu cầu thực tế mà chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm mức vốn đầu tư và chỉ phải khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp giảm vốn xuống dưới mức vốn đầu tư đã đăng ký. Chính vì vậy, không có sự tách biệt rõ ràng giữa tài sản của chủ DNTN và phần vốn mà chủ doanh nghiệp đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, trong mọi thời điểm, sự thay đổi về mức vốn đầu tư đều có thể diễn ra.

Hai luật này được xây dựng trên nguyên tắc doanh nghiệp chỉ làm được những gì mà pháp luật và cơ quan nhà nước cho phép. Thậm chí, Luật nặng về thủ tục xin phép thành lập, còn chưa có gì hoặc rất đơn sơ về quản trị doanh nghiệp. Mọi thứ doanh nghiệp làm đều phải xin phép, hình thức này được gọi giấy phép không tên hoặc có tên nhưng phần lớn giấy phép là không tên. Nhưng Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990 được một điểm, đó là đã đặt dấu ấn, thừa nhận sự tồn tại về mặt pháp lý của khu vực kinh tế tư nhân trong nước và hình thành nên những loại hình doanh nghiệp hiện đại theo kinh tế thị trường. Thực tế cho thấy, quản trị công ty không chỉ là vấn đề thể chế mà là yếu tố quan trọng trong kinh doanh và phát triển bền vững của chính doanh nghiệp.

Thành phần tư nhân trong nước nếu như không có luật điều chỉnh thì rõ ràng không khuyến khích phát triển. Thêm vào đó, không có luật điều chỉnh sẽ tạo nên sự không công bằng trong đối xử. Phần), và các nhân sự quản lý cao cấp (đối với công ty TNHH một thành viên) của công ty con phải xem xét phê chuẩn trước khi giao dịch được thực hiện (những người có lợi ích liên quan đến giao dịch không được quyền biểu quyết).

Tuy nhiên, trong Nghị định 01 quy định này hoàn toàn không được đề cập đến. Như vậy có thể hiểu là hiện nay, việc hoạt động của hộ kinh doanh sẽ không bị giới hạn bởi số lượng lao động mà họ sử dụng, thuê mướn. Căn cứ theo Điều 193 khoản 2 Luật Doanh nghiệp 2020, trường hợp chủ DNTN chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ DNTN theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trong trường hợp này, người thừa kế là chủ doanh nghiệp mới sẽ tiếp tục kế thừa công việc kinh doanh của chủ doanh nghiệp. Chủ DNTN mới là người thừa kế phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi chủ DNTN đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Những yếu kém nội tại vừa là hạn chế vừa là nguyên nhân cản trở quá trình nâng cao năng lực của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

9- Các trường hợp sáp nhập, chuyển đổi hình thức, giải thể công ty và thể thức thanh lý tài sản công ty. Quyết tâm đó tiếp sức cho luật Doanh nghiệp trong quá trình sửa đổi lần này do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì. Ông Dũng vẫn quyết tâm theo đuổi tinh thần cải cách “người dân có thể làm bất kỳ điều gì phát luập không cấm” như những người tiền nhiệm. Mọi chạy vạy uổng công vì cấp phép cho đóng tàu trên 200 tấn là thẩm quyền của bộ! Theo thủ tục, ông Trung phải mời cơ quan đăng kiểm đến xí nghiệp xác nhận năng lực đóng tàu, sau đó gửi bộ. Đáp ứng thị trường, ông tuyển thêm cán bộ, vay ngân hàng đầu tư máy móc thiết bị để đáp ứng nhu cầu đó.

Hiện nay, để quyết định lựa chọn một loại hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận, nhà đầu tư cần tìm hiểu những ưu, nhược điểm của loại hình doanh nghiệp đó. Sự không độc lập và tách bạch tài sản giữa cá nhân chủ DNTN và tài sản của chính DNTN cùng chế độ trách nhiệm vô hạn là đặc điểm cơ bản xác định DNTN không có tư cách pháp nhân. Việc hiểu rõ về đặc trưng này của DNTN và xây dựng các quy định nhất quán từ hệ thống pháp luật chung đến hệ thống pháp luật chuyên ngành giúp cho việc thực thi pháp luật thống nhất, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh, thương mại. Luật doanh nghiệp (còn được gọi là luật kinh doanh hoặc luật công ty) là văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về những điều kiện, trình tự thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. “Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập, chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan kế hoạch cùng cấp uỷ ban nhân dân đã cấp giấy phép thành lập”.

Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thực hiện Nghị định này. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng. 7- Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi luật được thông qua, ông Trần Xuân Giá, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, thành lập ngay Tổ công tác thi hành luật Doanh nghiệp do đích thân ông làm Tổ trưởng. Nhiều thế hệ các chuyên gia tên tuổi như Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Đặng Đức Đạm, Trần Hữu Huỳnh… đã họp hàng tuần, rà soát lại tất cả các điều kiện kinh doanh. Hiện nay, các quy định của pháp luật chưa rõ ràng và thống nhất về tư cách chủ thể của DNTN, chính vì vậy, việc xác định chủ DNTN hay chính DNTN là chủ thể trong quan hệ pháp luật là một vấn đề dẫn đến quá trình vận dụng, áp dụng pháp luật chưa thống nhất.

Dòng chảy phát triển của khu vực tư nhân qua mỗi thời kỳ đều gắn chặt với nhiều tên tuổi. Nếu như thời kỳ đầu, người ta nhắc đến kem đánh răng Dạ Lan, giày dép CreativeVietnam ‘s, nước rửa chén Mỹ Hảo, bánh Kinh Đô… Thì hiện giờ, đó là những cái tên như Vietjet Air, VinGroup, FPT, TH True Milk, VPBank, Trung Nguyên… Sự lớn mạnh của những doanh nghiệp này đã góp phần đưa Việt Nam “tăng tốc” trên bản đồ kinh tế thế giới.

Trường hợp cần giải quyết khác với quy định của Bộ quản lý ngành thì Uỷ ban Nhân dân tỉnh phải trao đổi ý kiến và có sự thống nhất bằng văn bản của Bộ quản lý ngành mới được cấp giấy phép thành lập công ty. Nếu không thống nhất ý kiến thì Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét, quyết định. Khi muốn thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân phải xin phép cơ quan đã cấp giây phép thành lập và khai báo lại với cơ quan trọng tài kinh tế. Trường hợp thay đổi, bổ xung ngành, nghề kinh doanh mới thuộc 7 ngành, nghề nêu tại Điều 5 Luật doanh nghiệp tư nhân thì phải tuân theo quy định tại Điều 3 mới. Đơn xin giải thể công ty phải gửi đến Uỷ ban nhân dân đã cấp giấy phép thành lập, đồng thời phải đăng báo địa phương và báo hàng ngày của trung ương năm số liên tiếp. Đơn và thông báo phải ghi rõ trình tự và thủ tục thanh lý tài sản, thời hạn thanh toán các khoản nợ của công ty, thanh lý các hợp đồng mà công ty đã ký kết.