Luật Doanh Nghiệp Chế Xuất

+ Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. Được định nghĩa, khu chế xuất là khu công nghiệp chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp chuyên sản xuất hoặc thực hiện các dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm hàng hoá nhằm mục đích xuất khẩu ra nước ngoài.

Hiện nay có nhiều cục hải quan yêu cầu các doanh nghiệp chế xuất phải lắp camera giám sát được kết nối với hải quan. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. Về thuê kho ngoài KCX – KCN để lưu giữ hàng hóa, nguyên liệu, vật tư đối với DN chế xuất, hiện nay, 3 KCX của TP (Tân Thuận, Linh Trung, Linh Trung 2) gần như đã lấp đầy, không còn quỹ đất. Do đó, các DN chế xuất gặp khó khăn trong việc mở rộng sản xuất, phải thuê kho bên ngoài KCX, KCN để lưu giữ hàng hóa, nguyên liệu, vật tư sản xuất. Tuy nhiên, do quy định hiện hành chưa rõ ràng dẫn tới DN chế xuất không thể thuê kho ngoài để lưu giữ hàng hóa.

Dịchvụ do các tổ chức, cá nhân trong thị trường nội địa cung cấp cho các doanhnghiệp chế xuất. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp; Ủy quyền thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp; Trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư… Ngoài ra, các doanh nghiệp chế xuất còn có thể được hưởng các ưu đãi tùy theo chính sách riêng của mỗi tỉnh, thành phố. Cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ là người nộp thuế tại Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.

Hànghoá, dịch vụ khác quy định tại Điều 4, Chương I, Luật thuế GTGT và các văn bảnhướng dẫn thực hiện. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển theo xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, vấn đề nhãn…

Các doanh nghiệp trong khu vực này thì hoạt động và vận hành theo đúng các quy định của pháp luật Nhà nước. Doanh nghiệp chế xuấtđược qui định trong Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng kí đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư. Hàng hoá doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất chỉ cần lập tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu với Hải quan Khu chế xuất trên cơ sở hợp đồng mua bán đã ký kết với doanh nghiệp chế xuất theo các quy định hiện hành. Như vậy, căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Công ty TNHH NT VINA đuợc bán cho các doanh nghiệp FDI các sản phẩm mà Công ty Sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại, Công ty TNHH NT VINA không phải thực hiện điều chỉnh Gìấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  • Và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất.
  • Doanh nghiệp phải chuẩn bị chọn một người phù hợp để làm người đại diện theo pháp luật cho công ty.
  • Các đơn vị cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận báo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp chế xuất về tình hình sử dụng các thiết bị, vật tư, nguyên liệu nhập khẩu do người khai hải quan nộp; và kiểm tra báo cáo quyết toán theo đúng trình tự quy định theo thẩm quyền được giao.
  • DNCX, người bán hàng cho DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.
  • Các nhà đầu tư cần phải nắm vững điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất để có thể có thể hưởng được những lợi ích từ khu chế xuất và phát triển kinh doanh.

Với quy định này thì “cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan Hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư”. Thậm chí khi đó nhà đầu tư mới còn chưa có bản vẽ, chưa có mặt bằng để triển khai dự án. Khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất sẽ được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống như tường rào, có cổng và cửa ra, vào khu, đáp ứng bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và của các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật. Các đơn vị cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận báo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp chế xuất về tình hình sử dụng các thiết bị, vật tư, nguyên liệu nhập khẩu do người khai hải quan nộp; và kiểm tra báo cáo quyết toán theo đúng trình tự quy định theo thẩm quyền được giao. Chủ công ty chế xuất mang theo giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và chứng minh nhân dân đến ngân hàng để đăng ký mở tài khoản giao dịch cho công ty.

Cơ chế tính lãi khi chậm trả cổ tức cho cổ đông trong doanh nghiệp Trong tình hình nhiều doanh nghiệp chậm trả cổ tức làm ảnh hưởng đến quyền… Thủ tục nhận tài sản bảo đảm là cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp Thủ tục nhận tài sản bảo đảm là cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp… Trên đây là những tư vấn của Tư vấn Như Ý về vấn đề này, rất mong bài viết sẽ hữu ích cho bạn. Ghi rõ nguồnthanhuytphcm.vnkhi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Doanh nghiệp chế xuất EPE luôn được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa từ khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài hay hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất và được hưởng các ưu đãi về thuế đối. Đây cũng là một trong những lý do thu hút các chủ đầu tư thành lập doanh nghiệp ở khu chế xuất. Điểm khác biệt cơ bản, là doanh nghiệp chế xuất luôn có địa chỉ đặt trong khu chế xuất hoặc khu kinh tế.

Phế liệu, phế phẩm nằm ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. Tuy nhiên, theo Hải quan Hải Phòng ở các văn bản nêu trên và cả Thông tư, công văn hướng dẫn của Bộ Công Thương, cũng như Tổng cục Hải quan không giải thích việc “hàng NK từ nước ngoài bao gồm cả NK từ DNCX” nhưng cũng không loại trừ trường hợp “NK hàng hóa từ DNCX để bán cho thương nhân có quyền phân phối trong nội địa”. Mặt khác Cục Hải quan Hải Phòng cho rằng, trường hợp nêu trên thì hàng hóa được đưa từ DNCX này sang DNCX khác nghĩa là đưa từ khu vực đặc biệt này sang khu vực đặc biệt khác nên không thể vận dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 28, Luật Thương mại. Thuế môn bài, công ty chế xuất phải đóng thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chế xuất là các doanh nghiệp chỉ thực hiện các công việc sản xuất và chế tạo các hàng hoá dành cho xuất khẩu. Căncứ quy định của Luật thuế GTGT và đặc điểm, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệpchế xuất, các doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT. Hànghoá, dịch vụ do các doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho tổ chức, cá nhân trongthị trường nội địa.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi cũng như thông tin từ các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Nike, chẳng hạn như việc bạn sử dụng Nền tảng của Nike để cá nhân hóa các thông tin liên lạc và quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm. Đối với người dùng đã đăng ký, điều này có thể bao gồm dữ liệu được thu thập từ các tương tác của bạn với Nền tảng của chúng tôi được liên kết với tài khoản của bạn trên các thiết bị. Qua đây HAVIP LAW hy vọng đã giúp các bạn hiểu rõ về khái niệm doanh nghiệp chế xuất là gì. Việc phát triển hàng hóa kinh doanh ra thị trường nước ngoài luôn được nhà nước ta khuyến khích nhằm đem lại sự phát triển và giao lưu hàng hóa trong nước ra thị trường quốc tế.

Không những vậy, Luật Hoàng Phi còn hỗ trợ khách hàng các quy định về thuế, lao động, bảo hiểm, mã vạch, nhãn hiệu, khuyến mại… sau đăng ký để giúp việc tổ chức, vận hành doanh nghiệp trở nên thuận lợi nhất. VLegal Đồng Khánh sẽ soạn thảo và chuẩn bị tất cả các tài liệu và giấy tờ cần thiết trong hồ sơ theo quy định của pháp luật, đại diện cho Quý Công ty nộp hồ sơ, làm việc tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bàn giao kết quả cho Quý Công ty. + Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng. + Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề không có yêu cầu về vốn thì có thể tiến hành kê khai vốn điều lệ tùy ý, tức là tùy vào khả năng tài chính hay mong muốn doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải chuẩn bị chọn một người phù hợp để làm người đại diện theo pháp luật cho công ty. Đây là người có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Chế xuất của công ty sẽ dùng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện đóng thuế online cho doanh nghiệp theo đúng quy định. Để mua chữ ký số, doanh nghiệp cần yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty.

Thủ tục buộc chủ doanh nghiệp tạm ứng tiền lương cho người lao động Tạm ứng tiền lương là cụm từ được nhiều người lao động quan tâm trong… Các chứng từ và văn bản về vốn điều lệ cũng như tỷ lệ nguồn vốn được thông qua bởi hội đồng các thành viên/cổ đông. Mẫu di chúc thừa kế viết tay hợp pháp, mẫu di chúc công chứng mới nhất năm 2022. Tải về mẫu di chúc viết tay mới nhất, hướng dẫn cách lập di chúc có công chứng chuẩn nhất 2022. Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp () khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. Cử nhân thực hành dược có được cấp chứng chỉ hành nghềCử nhân thực hành dược có được cấp chứng chỉ hành nghề ?

Chúng tôi luôn tự đặt mình vào vị trí của Khách Hàng để đưa ra những giải pháp pháp lý và phương thức giải quyết vấn đề triệt để, nhanh chóng, giúp cho hoạt động kinh doanh của Khách Hàng được vận hành một cách bền vững, hiệu quả nhất. Hàng hóa doanh nghiệp chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp. Tuy nhiên, không được đặt công ty ở khu chung cư hay tập thể phục vụ mục đích để ở.

Hãy liên hệ luật sự của chúng tôi rõ hơn về các thủ tục thành lập công ty chế xuất cũng như là thủ tục pháp lý đầy đủ để có thể thuận lợi nhất. Cán bộ, công nhân viên làm việc trong khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất. Khi mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào khu chế xuất và ngược lại không phải khai báo hải quan.

Thời hạn quy định để một doanh nghiệp tiến hành công bố nội dung đăng ký thông tin doanh nghiệp là 30 ngày kể từ ngày có giấy phép thành lập công ty. Theo yêu cầu của pháp luật, doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Theo quy định mới, khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan, trừ ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Theo đó, khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất sẽ được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan, trừ các ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu. Các khu chế xuất này được sự cho phép của Chính phủ hoặc do Chính phủ hoặc Thủ tướng ký quyết định thành lập.

Một là, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ về doanh nghiệp chế xuất.

Hànghoá do các tổ chức, cá nhân trong thị trường nội địa cung cấp cho doanh nghiệpchế xuất (kể cả hàng gia công cho doanh nghiệp chế xuất), trừ các đối tượng nêutại Điểm 3, Mục I, Thông tư này. Doanh nghiệp chế xuất khi mua hàng hoá của nội địa chỉ cần lập tờ khai với Hải quan Khu chế xuất, không cần Ban quản lý Khu công nghiệp – Khu chế xuất duyệt kế hoạch. Thông tư này áp dụng cho việc mua, bán hàng hoá giữa nội địa Việt Nam với doanh nghiệp chế xuất. Hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu tính trên phần trị giá của nguyên vật liệu xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công. Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì không được miễn thuế.

Doanh nghiệp chế xuất sẽ được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc có trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp trong trường hợp doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Doanh nghiệp chế xuất được cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hoạch toán riêng doanh thu,chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam. Bố trí khu lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài khu chế xuất để thực hiện hoạt động này. Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu.

Khu chế xuất được thành lập thường với mục tiêu chính đó là tập trung, thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư nước ngoài. Việc thành lập và đưa khu chế xuất đi vào hoạt động nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các quy định của pháp lý. Các nhà đầu tư cần phải nắm vững điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất để có thể có thể hưởng được những lợi ích từ khu chế xuất và phát triển kinh doanh. Hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa cácDoanh nghiệp chế xuấtvới các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính qui định. ” Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc hoanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế”. Khixuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài hay nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào khuchế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp chế xuất phải làm thủ tục hảiquan tại cơ quan hải quan KCN hoặc tại doanh nghiệp chế xuất theo các quy địnhcủa Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật hải quan Việt nam.