Luật Doanh Nghiệp Hộ Kinh Doanh

Trước đây, không có quy định về việc chủ hộ kinh doanh được thuê người quản lý kinh doanh. Về hỗ trợ lãi suất, nghị định quy định, trong từng thời kỳ, mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các khoản vay của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua các tổ chức tín dụng là 2%/năm. Hỗ trợ khách hàng tối đa, trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức. Tư vấn cho khách hàng để lựa chọn thành lập loại hình doanh nghiệp và phương thức kinh doanh phù hợp.

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh một cách thường xuyên, có quy mô nghề nghiệp ổn định thì mới cần phải đăng ký. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

  • Đ) Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.
  • Một người chỉ đứng tên duy nhất một hộ kinh doanh, xét trên phạm vi cả nước.
  • Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
  • Trường hợp có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới chủ đề này, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp một cách nhanh chóng nhất.
  • Theo đó,trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền.
  • Hiện nay chưa có quy pháp luật nào nào định nghĩa riêng cho thuật ngữ “công ty” mà chỉ quy định “Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.” (khoản 6 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020).

Giúp doanh nghiệp ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các chứng từ, sổ sách kế toán; nộp các loại báo cáo thuế, quyết toán thuế; lập báo báo tài chính; giải trình với Cơ Quan Thuế, tư vấn các pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định. Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Bản sao biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh còn hiệu lực đối với trường hợp hộ kinh doanh do 1 nhóm cá nhân thành lập.

Khách hàng không có nhu cầu sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng để tránh phiền hà phức tạp về thuế như phải nộp tờ khai, nộp báo cáo quý, báo cáo tài chính… Công Ty Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ lấy chữ tín lên hàng đầu, xem khách hàng như người thân, nhanh chóng, hiệu quả. Hướng dẫn đòi nợ khi doanh nghiệp đã giải thể là vấn đề liên quan trực… Quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp Hiệu quả quản trị doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả làm việc… Cá nhân hoặc nhóm người là các cá nhân phải là công dân Việt Nam và đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Hộ kinh doanh là loại hình kinh doanh không có tư cách pháp nhân. Chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản dân sự của mình trước hoạt động kinh doanh của hộ cá thể. Đăng ký hộ kinh doanh cá thể khi nói khái quát thì đơn giản hơn thành lập doanh nghiệp vì nó ít gò bó ở một khuôn khổ nhất định.

Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà pháp luật quy định khác nhau. Nếu doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty Hợp danh thì chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với nghĩa vụ của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp là Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần, thành viên góp vốn, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp, cổ phần đối với nghĩa vụ của Doanh nghiệp. Hộ kinh doanh cá thể do 1 cá nhân duy nhất hoặc 1 hộ gia đình kinh doanh. Số đông muốn góp vốn kinh doanh sẽ phải cùng nhau thành lập doanh nghiệp. Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Nếu hộ kinh doanh có chung chủ sở hữu thì tất cả các thành viên trong hộ phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản của mình. Cụ thể là số vốn chung không đủ để trả nợ, thì mỗi thành viên sẽ đóng góp thêm bằng tài sản riêng hoặc tài sản dân sự chung của cả hộ để trả nợ. Trên đây là những thông tin bạn cần biết về hộ kinh doanh cá thể.Những thủ tục, cách đăng ký như thế nào cũng đã được liệt kê cụ thể ở trên. Hi vọng bài viết đã cung cấp những thông tin xác đáng mà quý khách đang tìm kiếm. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Theo pháp luật đã quy định dù là bất kỳ công việc kinh… Nhân danh mình tham gia những quan hệ pháp luật một cách độc lập. Nhóm người gồm các cá nhân là công dân đủ 18 tuổi của Việt Nam. Điều kiện và thủ tục chào bán cổ phần lần đầu tiên cho công chúng theo Luật chứng khoán 2019 Chào bán cổ phần lần đầu tiên cho công chúng là vấn đề nhận được khá…

Nếu sử dụng phải đảm bảo giữa các ký tự có dấu chấm đi kèm. Quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần trong công ty Quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần trong công ty được… Tôi đồng ý với các Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật.

Nên khi quyết định đăng ký hộ kinh doanh thì cần phải cân nhắc về tính rủi ro sau này. Nếu việc kinh doanh không thuận lợi, bạn phải chịu trách nhiệm trên tất cả tài sản mình có chứ không chỉ là chịu trách nhiệm trên số vốn bạn đăng ký. Như vậy, trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh phải thực hiện thủ tục này tại UBND cấp huyện nơi cơ sở kinh doanh đặt trụ sở chính. “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.”. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh. Tất cả các vấn đề pháp lý nêu trên đều quy định về địa vị pháp lý của hộ kinh doanh, ngoài ra các quy định của Bộ Luật dân sự, Luật thương mại và Luật Doanh nghiệp cũng ghi nhận hộ kinh doanh là một trong những chủ thể hoạt động kinh doanh tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Đây là một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc khi mà hộ kinh doanh là một mô hình ngày càng phổ biến tại nước ta, đặc biệt khi vấn đề này cũng được quy định tại Luật Doanh nghiệp. Với những thông tin cơ bản trên đây chúng tôi hy vọng đã đem tới cho Quý khách hàng lời giải đáp hợp lý nhất. Qua nội dung trên có thể thấy hộ kinh doanh không đáp ứng đầy đủ những điều kiện công nhận mình là pháp nhân.

Do đó, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân bởi vì hộ kinh doanh không có tài sản độc lập với người thành lập. Hộ kinh doanh do một cá nhân làm thành lập có bản chất là cá nhân kinh doanh, mọi tài sản của hộ kinh doanh cũng đồng thời là tải sản của cá nhân tạo lập hộ kinh doanh. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và thanh toán theo quy định của pháp luật, cá nhân tạo lập hộ kinh doanh được hưởng toàn bộ lợi nhuận đồng thời cũng phải chịu mọi nghĩa vụ và rủi ro.

Hộ kinh doanh được phép kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải đăng ký một địa điểm làm trụ sở chính. Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân như đa phần các loại hình doanh nghiệp khác. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương triển khai chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số. Đó là một trong những mục tiêu vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ban hành trong kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch.

Theo đó, hộ kinh doanh không phải là một chủ thể pháp lý. Các thành viên là cá nhân tham gia hộ kinh doanh đó mới được coi là chủ thể pháp lý. Hộ kinh doanh chỉ là cách gọi chung cho những nhóm cá nhân kinh doanh với trách nhiệm vô hạn. Do quy mô hoạt động của hộ kinh doanh cá thể nhỏ cho nên việc thực hiện khi cần huy động vốn sẽ khó khăn.

Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này. Tuy nhiên, nếu chủ hộ kinh doanh có nhu cầu thành lập song song công ty TNHH và công ty cổ phần bên cạnh hoạt động của hộ kinh doanh thì không hạn chế. Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập. Về nguyên tắc chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm toàn bộ kể cả tài sản không đem vào kinh doanh,chịu trách nhiệm toàn bộ khoản nợ. Trong khi đó doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với khoản vốn điều lệ đăng ký, nếu kinh doanh thô lỗ thì chịu sự chi phối của Luật phá sản.

Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại Khoản 1 điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Tranh chấp giữa các hộ kinh doanh được giải quyết theo thỏa thuận hoặc tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh có trụ sở. Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất triển khai thực hiện quy trình “04 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Phú Tân. Nhà đầu tư nhận cổ tức doanh nghiệp có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp…

Vì vậy, hộ kinh doanh không có con dấu riêng và không được mở chi nhánh hay văn phòng đại diện. Đồng thời đơn vị này cũng không được thực hiện quyền mà doanh nghiệp hiện có. B) Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đặt trụ sở chính. Trước đây, không quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh. + Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập.

Trên cơ sở đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, xem xét chưa đưa hộ kinh doanh cá thể, gia đình vào dự án luật lần này, mà xem xét ban hành thành một luật riêng về hộ kinh doanh. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định của pháp luật về thừa kế thì sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được… Mẫu đơn và thủ tục xin giấy xác nhận hạnh kiểm mới nhất năm 2022. Những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015. Mẫu đơn đặt hàng, mẫu phiếu đặt hàng mới chuẩn nhất năm 2022. Mẫu đơn đặt hàng mới nhất, phiếu đặt hàng mới nhất, yêu cầu đặt hàng mới nhất, mẫu giấy đặt hàng mới nhất 2022. Tư vấn bởi Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hộ kinh doanh cá thể sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm những phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế cũng như cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh với các địa điểm kinh doanh còn lại. Như vậy, hộ kinh doanh được hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải lựa chọn một địa điểm để đăng ký làm trụ sở chính. Từ những căn cứ trên có thể nhận định rằng, bạn có thể hoạt động kinh doanh tại các địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, bạn phải lựa chọn một một địa điểm để đăng ký trụ sở chính và thực hiện thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Bộ máy đơn giản khiến cho loại hình này có tính chất hoạt động manh mún, không chặt chẽ như loại hình kinh doanh khác. Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại EMC có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động có được mở Chi nhánh hay không? Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 26 sản phẩm OCOP của 14 chủ thể được công nhận đạt hạng 3 sao. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

CEO Nguyễn Tấn Phúc – người chèo lái Công ty Kế toán Thiên Luật Phát vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất ban đầu. Chủ hộ kinh doanh sẽ là người thực hiện các nghĩa vụ về thuế, tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Hồ sơ nộp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt cơ sở. “Nếu đưa hộ kinh doanh vào Luật có thể gây hiểu lầm, chính sách áp dụng giữa các nơi có thể rất khác nhau, một bộ phận cán bộ quản lý có thể coi hộ kinh doanh là doanh nghiệp và khiến các hộ bị phát sinh chi phí, thêm thủ tục, khó khăn hơn trong hoạt động”, ĐB Thưởng nói. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ. Vì vậy khi đã có hộ kinh doanh, cá nhân và nhóm cá nhân không thể lập cửa hàng, địa điểm kinh doanh thứ hai là hộ kinh doanh nữa.

Doanh nghiệp do một cá nhân đầu tư vốn thành lập và làm chủ. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mục đích, mục tiêu cho doanh nghiệp; xây dựng phương pháp để chuyển mục đích, mục tiêu thành chiến lược và hành động cụ thể; xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế, mô tả công việc, … Hỗ trợ tái cấu trúc, thiết lập bộ máy quản lý doanh nghiệp.

Hỗ trợ tư vấn các vấn đề về đăng ký nhãn hiệu, các vấn đề về thuế, các giấy phép có liên quan trong hoạt động của hộ kinh doanh cá thể. Chủ hộ kinh doanh cá thể chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, góp toàn bộ vốn và tự chịu trách nhiệm, lợi ích bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Dựa trên kinh nghiệm đăng ký hộ kinh doanh cá thể cho hàng ngàn khách hàng từ Bắc vào Nam, Anpha lưu ý bạn 7 điều sau để đăng ký HKD cá thể thành công. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ gửi thông báo về tài khoản đăng ký kinh doanh của chủ hộ để hẹn ngày lấy giấy phép.

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình. Như vậy, theo quy định mới thì “nhóm cá nhân người Việt Nam” không còn được thành lập hộ kinh doanh. Trên đây, Luật Hoàng Phi đã đưa tới cho Quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan tới câu hỏi hộ kinh doanh có phải doanh nghiệp không?

Ngoại trừ trường hợp được sự nhất trí của những thành viên hợp danh còn lại trong công ty. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này. Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Trên đây là những tư vấn pháp lý doanh nghiệp về quy định của pháp luật đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, nếu bạn còn bất kì vướng mắc nào về vấn đề này hoặc bạn cần tư vấn thành lập hộ kinh doanh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Đối với hộ kinh doanh hộ gia đình làm chỉ thì các cá nhân sẽ thỏa thuận với nhau cử ra một người đại diện để tham gia vào các quan hệ pháp luật và mối quan hệ giữa các cá nhân đó là quan hệ đồng sở hữu. Đối với hộ kinh doanh, chủ sở hữu có quyền quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, hoạt động, vốn đầu tư, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh hoặc chấm dứt sự tồn tại của nó. Trường hợp hộ kinh doanh cá thể do một hộ gia đình làm chủ thì hộ gia đình này phải cử 1 người đại diện. Người đại diện này sẽ thay mặt hộ thực hiện quyền và nghĩa vụ của cả hộ. Tuy nhiên, người đại diện không chịu trách nhiệm thay cho các thành viên khac trong gia đình.

Tuy nhiên, hộ kinh doanh cá thể có lợi thế là kê khai thuế đơn giản phù hợp đối với các chủ thể có nhu cầu kinh doanh các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân, dịch vụ ăn uống…. Do cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm, một hộ gia đình làm chủ, cùng nhau quản lý, phát triển mô hình và cùng chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Việc chịu trách nhiệm về rủi ro của hộ kinh doanh là chịu trách nhiệm vô hạn (chịu trách nhiệm trên tất cả tài sản có được).

Hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc một hộ gia đình làm chủ và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Công dân có thể nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa.. Hộ kinh doanh cá thể là một mô hình kinh doanh khá đơn giản từ tổ chức hoạt động đến việc vận hành kinh doanh. Chính vì vậy, thủ tục thành lập hộ kinh doanh không rườm rà, phức tạp như khi thành lập doanh nghiệp. Hơn thế nữa, với quy mô nhỏ gọn nên chế độ chứng từ, sổ sách kế tóa của Hộ kinh doanh rất đơn giản.

Tư vấn thành lập công ty nước ngoài, đăng ký sở hữu trí tuệ. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. Chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp vào doanh nghiệp. Cá nhân hoặc tất cả thành viên trong hộ phải chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ thuế, các khoản nợ. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động cung ứng, kinh doanh, đảm bảo lưu thông, ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

Mỗi người chỉ được quyền thành lập 01 hộ kinh doanh cá thể xét trên phạm vi toàn quốc. Nếu đã từng thành lập hộ kinh doanh mà không thực hiện thủ tục đóng cửa dù đã không còn hoạt động thì cũng không thể thành lập hộ kinh doanh mới. Do tính chất pháp lý đặc thù của hộ kinh doanh là không có tư cách pháp nhân và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. Tuy nhiên nếu chủ hộ vẫn có thể tự khắc con dấu hình chữ nhật, có tên hộ kinh doanh và địa chỉ hộ kinh doanh, mã số thuế (nếu cần).

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương tập trung triển khai công tác điều trị cho trẻ em nhiễm Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn Thủ tục và Điều Kiện Thành… Trường hợp có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới chủ đề này, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp một cách nhanh chóng nhất.

Hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Là người duy nhất đầu tư vốn nên chủ doanh nghiệp tư nhân cũng là người duy nhất có quyền định đoạt các vấn đề về tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ hộ kinh doanh không được thành lập doanh nghiệp tư nhân.