Luật Doanh Nghiệp Lớn

Nhưng đừng quên việc xây dựng thương hiệu độc đáo cho mình, đó là thứ quan trọng nhất khi chúng ta kinh doanh hàng hóa là dịch vụ. Như vậy, nhóm quy định này sẽ tác động lớn nhất đến các nhà đầu tư mới, những nhà đầu tư nhỏ lẻ, giúp củng cố và gia tăng niềm tin của họ khi gia nhập thị trường. Hệ quả tất yếu, doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng lợi ích, khi khả năng huy động vốn của doanh nghiệp được mở rộng hiệu quả, bên cạnh nguồn vốn Ngân hàng chủ yếu như hiện hành. Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2014 cũng bổ sung quy định về giải thể doanh nghiệp trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án. Thứ nhất, Luật Doanh nghiệp 2014 đã bãi bỏ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, chuyển hoàn toàn từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group.

  • Đồng thời, tài sản các chủ sở hữu cũng độc lập và được bảo vệ trước các khoản nợ của pháp nhân.
  • Xây dựng các định mức kinh tế – kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương phù hợp với các quy định của Nhà nước trình Hội đồng quản trị phê duyệt; kiểm tra các đơn vị thuộc công ty thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá quy định trong nội bộ công ty.
  • Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức.

Trường hợp công ty không thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải là thành viên công ty. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này. Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cụ thể theo Luật Doanh nghiệp 2020, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Thành viên, cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ một số trường hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty. Thực tế, pháp luật Việt Nam không có quy định yêu cầu các doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam phải chứng minh vốn điều lệ khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hay Cơ quan thuế cũng không kiểm tra tiến độ góp vốn của chủ doanh nghiệp.

Đảm bảo an toàn pháp lý trong hoạt động kinh doanh là một trong những điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước tại các công ty nhà nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

LLM trong Luật Doanh nghiệp là gì? Liên quan đến việc thực hành và quy định kinh doanh, chương trình giảng dạy pháp luật của công ty thường có một loạt các khóa học tài chính phong phú cũng như các nghiên cứu pháp lý chuyên sâu. Các lĩnh vực nghiên cứu chung bao gồm sáp nhập và mua lại, giao dịch xuyên biên giới, vốn mạo hiểm, kế toán và luật thuế. Hầu hết, nhưng không phải tất cả, các chương trình đều có thành phần quốc tế và người học có thể có tùy chọn chuyên về các lĩnh vực như luật ngân hàng, giao dịch hoặc đầu tư. Hiện YKVN đã có 3 trụ sở đặt tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Singapore.

Cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn. Yêu cầu người quản lý công ty báo cáo về thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của công ty con khi xét thấy cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Theo các chuyên gia chứng khoán, xu hướng tăng trong trung và dài hạn của thị trường chứng khoán vẫn còn, vì thế việc VN-Index đột phá qua ngưỡng 1.510 điểm sẽ mở ra cơ hội để tiếp tục vượt đỉnh cũ 1.536 điểm, từ đó sẽ xác lập một xu hướng tăng mới. Để nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh Quảng Ninh đã phát triển rừng ngập mặn và đầu tư thủy lợi. Mới đây, CTCP Đông Tây Land chính thức khai trương Đông Tây Hotel tại TP Phú Quốc, đánh dấu bước lấn sân sang mảng kinh doanh khách sạn của doanh nghiệp này. Đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT cung cấp chi tiết danh sách các chuyến bay, hãng bay “giải cứu” công dân về nước để phục vụ điều tra vụ án nhận hối lộ. Về nguyên tắc, Luật sửa đổi bổ sung 9 luật chỉ sửa đổi, bổ sung những điểm còn vướng mắc, bất cập lớn mà chúng ta phát hiện thời gian qua đã chín, không thể không sửa để khắc phục ngay các khó khăn, vướng mắc, chồng chéo.

Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

Đã qua rồi thời điểm mà chỉ có một cách làm việc duy nhất. Hợp tác và kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau đang nhanh chóng trở thành những chiến lược kinh doanh hiệu quả. Lĩnh vực tư vấn pháp luật cũng vậy.

Theo VASEP, năm 2022 sẽ là năm nhu cầu thực phẩm và thủy sản nói riêng tăng cao khi nhóm nhà hàng khách sạn, du lịch hồi phục. Facebook chao đảo vì tăng trưởng doanh thu lao dốc và mất sức hút với người dùng trẻ. Điều đó khiến metaverse trở thành ván cược ‘được ăn cả, ngã về không” của Mark Zuckerberg. Như vậy, trong năm khó khăn 2021, TTCK Việt Nam ghi nhận 5 doanh nghiệp đạt mốc lợi nhuận tỷ USD, trong đó có 3 gương mặt mới.

Chính phủ quy định nguyên tắc, điều kiện và thời hạn chuyển đổi các tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập sang hoạt động theo mô hình tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập. Trong thời hạn chuyển đổi, các tổng công ty thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 được hoạt động theo quy định tại Mục 1 Chương V của Luật này. Giá trị quyền sử dụng đất được tính vào vốn của công ty theo quy định của pháp luật về đất đai. Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, phương pháp tính toán và đưa giá trị quyền sử đất vào vốn tuỳ theo mục đích sử dụng đất và đặc thù ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động của từng loại công ty nhà nước. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho công ty thì Tổng giám đốc báo cáo với Hội đồng quản trị để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Hội đồng quản trị phải xem xét đề nghị của Tổng giám đốc. Trường hợp Hội đồng quản trị không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên người ký quyết định thành lập công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên là công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó tất cả các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty nhà nước và thành viên khác là tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng luật ra đời “đợi” văn bản hướng dẫn thì cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần liên kết, phối hợp với các ban, ngành có liên quan để chuẩn bị các hướng dẫn chi tiết trước khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời. Điều này sẽ góp phần thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu sự tác động của luật và phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan liên quan đến hoạt động này. Nay, chương về bảo hiểm vi mô tại dự thảo luật sửa đổi đã quy định rõ các đặc trưng của sản phẩm bảo hiểm vi mô, các tổ chức được cung cấp sản phẩm bảo hiểm vi mô bao gồm “doanh nghiệp bảo hiểm” và “tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô”.

Bạn có thể bán hàng online hoặc mở cửa hàng truyền thống, tuy nhiên nếu có thể bạn nên kết hợp 2 hình thức này để nâng cao doanh thu cho shop mini của mình. Và cần cần lưu ý về mẫu mã, loại sản phẩm bảo đảm tính độc đáo, đa dạng. Tháp nhu cầu Maslow chỉ ra rằng, nếu nhu cầu về vật chất, sức khỏe, ăn, ngủ, nghỉ mặc….

Đồng thời, bổ sung quy định kiểm soát tập quyền, chống xung đột lợi ích và bảo đảm minh bạch, công khai thông tin của DN có sở hữu nhà nước. Một địa chỉ mà bạn có thể tham khảo ở mức hợp lý hơn là các Luật sư kinh tế tại Inteco. Công ty Luật Inteco là một hãng luật thành lập từ năm 2012, với các Luật sư đã từng trưởng thành và làm việc tại các hãng luật lớn và danh tiếng. Trình độ chuyên nghiệp và năng lực làm việc của các Luật sư kinh tế tại Inteco được nhiều khách hàng đánh giá cao, xếp hạng tốt. Inteco đặc biệt được ưa chuộng bởi phân khúc doanh nghiệp vừa, các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bởi mức chi phí hợp lý, sự phục vụ tận tình và có trách nhiệm. Các luật sư của công ty đã tham gia tư vấn, đại diện, bảo vệ, bào chữa ở những vụ án lớn về đất đai, dân sự, hình sự, hành chính và kinh tế.

Nhóm doanh nghiệp này đang tích cực đóng góp thường xuyên và liên tục khoảng hơn 40% GDP, thu hút hơn 50% tổng số nhân công lao động và hàng năm đóng góp xấp xỉ 17,26% nguồn thu ngân sách nhà nước. Dưới đây là những nội dung chính Tư vấn pháp luật doanh nghiệp/ Tư vấn pháp lý doanh nghiệp/ Tư vấn pháp luật kinh doanh mà đa số các doanh nghiệp đều quan tâm. Nếu vốn điều lệ cao/quá cao thì cam kết trách nhiệm bằng tài sản của doanh nghiệp và nguy cơ rủi ro cũng cao nhưng sẽ dễ dàng tạo sự tin tưởng với các khách hàng, đối tác hơn, đặc biệt là trong các hoạt động đấu thầu. Doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn xác định dựa vào bảng cân đối kế toán cuối quý liền kề tính tới thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng hỗ trợ. Người ra quyết định thanh tra không đúng pháp luật hoặc lợi dụng việc thanh tra để vụ lợi, sách nhiễu, gây phiền hà cho hoạt động của công ty thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này. 2.Người sử dụng lao độnglà doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. VASEP đề xuất Cục Xúc tiến thương mại,Bộ Công Thươngtiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tham gia đầy đủ các sự kiện.

Bên cạnh việc ràng buộc trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật, trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người quản lý doanh nghiệp nói chung như Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc cũng được bổ sung và quy định rõ ràng. Người pháp chế doanh nghiệp là người có chức năng xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ trong Doanh nghiệp. Chức năng xây dựng ở đây không chỉ dừng lại ở việc trực tiếp soạn thảo xây dựng các văn bản, quy chế nội bộ, mà còn bao gồm việc tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định ở góc độ pháp lý các văn bản này trong trường hợp Chủ sở hữu công ty, Lãnh đạo công ty đã xây dựng dự thảo và giao Bộ phận pháp chế đóng góp ý kiến.

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. E) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. G) Nội dung khác theo quy định tại các điều 116, 117 và 118 của Luật này đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng tiền lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn. Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương; bình đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ với người lao động làm việc trọn thời gian; bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

D) Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. H) Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Đ) Trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. C) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Các doanh nghiệp vẫn tiếp tục xót xa kêu than cảnh bán càng nhiều càng lỗ nặng, mua hàng nhỏ giọt… Việc thanh tra các doanh nghiệp đầu mối được tiến hành trong bối cảnh nguồn cung thị trường xăng dầu vừa qua có những biến động rất lớn. Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, với thiện chí và những điều kiện phía Công ty CP EREX đưa ra, Thanh Hóa hoàn toàn có thể đáp ứng. Tỉnh hiện có 11 huyện miền núi, trong đó có 5 huyện là Bá Thước, Ngọc Lặc, Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh rất thuận lợi cho việc đặt vị trí nhà máy; đồng thời mong muốn công ty tiếp tục tìm hiểu, sớm thống nhất triển khai dự án. Đặt ra nhiều mục tiêu chuyển đổi số trong năm 2022 cũng như cả giai đoạn đến năm 2025 và 2030, do đó, ngành Hải quan đã và đang chủ động các nguồn lực để cán đích thành công. Với kiến nghị của Công ty LG Display liên quan đến mặt hàng thuộc đối tượng miễn thuế, ông Âu Anh Tuấn cho biết, theo quy định của Luật Thuế xuất nhập khẩu 2016, hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế, hàng hóa nhập khẩu trong khu phi thuế quan thì không phải nộp thuế.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân được quy định trong hợp đồng cho thuê. Sau khi chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, nếu tên của thành viên đó đã được sử dụng thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên đó. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty. Quyết định về vấn đề khác không quy định tại khoản 3 Điều này được thông qua nếu được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chánh án TAND quận Bình Thạnh, nói ông Hùng cho rằng tòa cố tình kéo dài vụ án là không đúng, vì tòa có gửi giấy triệu tập nhiều lần nhưng ông Hùng không đến. Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. Như vậy, tính đến hết năm 2018, đã có tất cả 27 án lệ được công bố tại Việt Nam. Ốn quy định tại Điều 9 Nghị định này để xác định DN nhỏ và vừa.