Luật Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Lĩnh vực thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu quy định tại Luật Thương mại. B) Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Tuy nhiên, việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất quy định tại Điều này không áp dụng đối với DNNVV có vốn đầu tư nước ngoài, DNNVV có vốn nhà nước (khoản 3).

Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng các giải pháp phần mềm vào hoạt động quản lý bán hàng, tiếp thị trực tuyến, quản lý kênh phân phối, quản trị kinh doanh hoặc tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới. Nhiều DN đã tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới. Hỗ trợ tư vấn, đào tạo, bao gồm cả hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp về xây dựng chiến lược, thiết kế mô hình, phương án kinh doanh bền vững; nhân sự; tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Theo ông Phạm Văn Tám, để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu năm 2022, ngành Công thương tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đã và đang trên địa bàn tỉnh sớm khởi công và đi vào hoạt động.
  • Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp theo hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  • Chuỗi giá trị là mạng lưới liên kết tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các giai đoạn tiếp nối nhau từ hình thành ý tưởng, thiết kế, sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp theo hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những năm gần đây, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh huy động đa dạng các nguồn lực thu hút các doanh nghiệp và người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, xây dựng trên địa bàn, qua đó đã tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Chương trình hợp tác sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững, tạo liên kết lâu dài trong các hoạt động của hai hiệp hội; đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững thành công điển hình để lan tỏa, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững; thu hút các nguồn lực hợp pháp, đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các sáng kiến hướng tới kinh doanh bền vững. Tổng doanh thu của năm ≤300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của doanh nghiệp ≤100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ theo quy định của pháp luật. Tổng doanh thu của năm ≤200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của doanh nghiệp ≤100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất quy định tại Điều này không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế mạnh mẽ, kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất hàng hóa phi tiêu chuẩn không có chỗ đứng, không có khả năng cạnh tranh và không thể tồn tại.

Góp ý vào Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Cao Thị Giang (Quảng Bình) đề nghị bỏ tiêu chí tổng nguồn vốn, ngoài tiêu chí lao động chỉ nên xác định tiêu chí doanh thu là phù hợp. Việc hỗ trợ phải tuân thủ quy luật thị trường, ko vi phạm quy định pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các phương diện, nội dung và hình thức khác nhau.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. B) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, khu vực kinh tế tập thể , HTX đã có bước phát triển mới về chất và lượng.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ bố trí nguồn vốn để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. DN cũng có thể mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng mà không chịu sự giới hạn về địa lý, giúp tương tác với các khách hàng ở xa và vươn tới thị trường rộng lớn hơn. Với các thuật toán xử lý dữ liệu, các công nghệ học máy, học sâu, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng quảng cáo giúp phân tích và đánh giá được nhu cầu của khách hàng, qua đó kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá, bán hàng để gợi ý cho các khách hàng. Không chỉ tối ưu doanh thu, chi phí, mở rộng thị trường, tập khách hàng, chuyển đổi số còn là động lực thay đổi, sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới hoặc thậm chí thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh, mô hình vận hành của doanh nghiệp. Trên thực tế, hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp đã diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây như một nhu cầu tự nhiên của rất nhiều doanh nghiệp nhằm đáp ứng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng cũng như nhu cầu quản lý.

B) Học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo. 2) Các điều kiện quy định về tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật, công nghệ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; quy định về phòng cháy, chữa cháy, trật tự xã hội, an toàn giao thông và quy định về các yêu cầu khác đối với hoạt động kinh doanh (gọi tắt là điều kiện kinh doanh không cần giấy phép). Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Luật Hỗ trợ DNNVV được ban hành, đã tạo điểm nhấn quan trọng trong chính sách hỗ trợ của Nhà nước với nhóm DN còn nhiều “yếu thế” này. Nhiều chính sách vệ tinh đã được Nhà nước xây dựng, tập trung hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh của các DNNVV trên thương trường. Tuy nhiên, vấn đề thực thi chính sách, đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống phụ thuộc nhiều vào nguồn lực tài chính của các cấp triển khai. Ngày 27/8, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ giữ vai trò quan trọng như thế nào trong nền kinh tế nước ta. Có thể thấy hiện ở nước ta có khoảng trên 93% trong tổng số doanh nghiệp hiện có là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó là 80% các doanh nghiệp nhà nước thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khu vực kinh tế tư nhân doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng 97% xét về vốn và 99% xét về lao động so với tổng số doanh nghiệp của cả nước.

Đồng thời là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, theo đúng tinh thần của một Chính phủ kiến tạo. Luật nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Các nội dung hỗ trợ và các chương trình mục tiêu được đưa ra tại Luật là những nội dung rất quan trọng, cần thiết, đáp ứng mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời góp thêm động lực để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động nhằm tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

HCM làm việc bình thường mới, chúng ta sẽ tăng dần tỷ lệ làm tại trụ sở. Double click để xem tất cả nội dung không có thay thế tương ứng. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,… Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Đây là khẳng định của ông Frans Timmermans, Phó Chủ tịch Uỷ ban châu Âu tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 17/2. Viên kim cương quý giá ở chỗ nó có kích cỡ lớn tới hơn 15 carat với màu xanh dương rực rỡ, đặc biệt là vết cắt khiến viên kim cương càng trở nên độc đáo.

Dù luật mới có hiệu lực 2 năm nay nhưng chính Bộ KH&ĐT – đơn vị “khai sinh” ra Luật Hỗ trợ DNNVV đã đề xuất sửa nghị định hướng dẫn thi hành luật cho sát thực tế. Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. THÔNG BÁO Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh… Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đ) Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, không vi phạm điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng các điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất. Trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn.Đảm bảo công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.

Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Cũng theo ông Tú, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đánh giá hoạt động tín dụng đối với ngành, lĩnh vực, vai trò, khả năng phục hồi, phát triển bền vững của các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế để chỉ đạo các tổ chức tín dụng có chính sách ưu tiên, hỗ trợ và tập trung tín dụng nhằm góp phần khôi phục và phát triển kinh tế. Phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các nguồn vốn này giúp củng cố vị thế của Funding Societies với tư cách là tập đoàn dẫn đầu thị trường khu vực về tài trợ vốn kỹ thuật số, đồng thời thúc đẩy công tác quản lý chi phí và dịch vụ thanh toán B2B cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trên khắp Đông Nam Á. Lần gọi vốn mới nhất của Funding Societies cũng phân bổ 16 triệu USD cho các cựu nhân viên và nhân viên hiện tại thông qua gói quyền chọn mua cổ phiếu của công ty, dưới hình thức mua lại cổ phần.

Điều này một phần cũng do tác động bởi đại dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về giảm doanh thu, thiếu hụt nguồn vốn nói chung, trong đó ảnh hưởng đến chi phí đầu tư, triển khai, duy trì các giải pháp cho chuyển đổi số cho chuyển đổi số. Có tới 39,5% tổng số doanh nghiệp tham gia khảo sát nhằm mục đích sử dụng các kiến thức chuyển đổi số để ứng dụng cho doanh nghiệp của mình. Tổng doanh thu của năm ≤100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của doanh nghiệp ≤50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật. Tổng doanh thu của năm ≤50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của doanh nghiệp ≤20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật. Trường hợp cụm công nghiệp do UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã làm chủ đầu tư, bộ phận quản lý hướng dẫn doanh nghiệp công nghiệp lập hồ sơ đề nghị thu hồi đất, giao đất cho thuê đẻ triển khai thực hiện dự án. Về xử lý vi phạm pháp luật về hỗ trợ DNNVV (Điều 32), Luật quy định những trường hợp vi phạm quy định của Luật này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật (khoản 1).

Để DN thực sự tiếp cận các chính sách, văn bản pháp luật, các cam kết quốc tế có hiệu quả thì cần phải thay đổi hình thức tổ chức xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho DN tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Theo đó, Bộ Tư pháp phấn đấu 80% số lượng DNNVV tiếp cận được hỗ trợ pháp lý từ mạng lưới tư pháp luật. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Dự thảo luật có 20 trang với 38 điều nhưng không thể làm được gì, thậm chí còn làm khó DNNVV nếu được ban hành. Của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. Công ty CP may xuất nhập khẩu Sma Vina Việt – Hàn (TP Hòa Bình) hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh, xử lý đối với các trường hợp sử dụng ghe vận chuyển cát trái phép. UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị đình chỉ ngay việc thi công công trình đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk, trên đất rừng chưa được quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Hướng dẫn thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị, nhà ở thương mai… Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. (TN&MT) – Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định nâng cao năng lực phòng chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm với việc triển khai các Dự án trồng rừng và xây dựng,… Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Khởi nghiệp 3 năm nhưng đã có 2 năm đưa bánh tráng xuất khẩu, ông Hoàng cho biết ngay từ đầu đã đầu tư máy móc hiện đại, quy trình khép kín để đạt chuẩn nước ngoài. Nhờ vậy, việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn an toàn của các nước đều nhanh chóng đạt được sau khâu thẩm định.

Cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV (sau đây gọi là cơ sở kỹ thuật) là cơ sở cung cấp các thiết bị dùng chung để hỗ trợ DNNVV thiết kế, thử nghiệm, đo lường, phân tích, giám định, kiểm định sản phẩm, hàng hóa, vật liệu. Cơ sở ươm tạo DNNVV (sau đây gọi là cơ sở ươm tạo) là cơ sở cung cấp các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới thành lập. Cụm liên kết ngành là hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh nghiệp, tổ chức có liên quan cùng hợp tác và cạnh tranh.

Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được lập dự toán, thẩm định, phê duyệt, quyết toán theo quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất. Ngoài ra, năm 2022, ngành ngân hàng có nhiều thay đổi do Nhà nước xây dựng khung pháp lý về chất lượng tài sản và xử lý nợ xấu, bao gồm các thông tư, dự thảo liên quan … sẽ khiến cho các ngân hàng phải công bố nợ xấu thực. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ khó gia hạn nợ xấu hơn khi ngân hàng không được phép mua trái phiếu doanh nghiệp để tái cơ cấu nợ có vấn đề.

Nguồn lực triển khai hỗ trợ DNNVV chưa được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm đúng mức. Công tác phối hợp triển khai hỗ trợ DNNVV giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cả Trung ương và địa phương chưa chặt chẽ, đồng bộ; đôi khi “mạnh ai nấy làm”, gây lãng phí nguồn lực. Trong khi đó, DNNVV chưa thực sự chủ động nghiên cứu, nắm bắt thông tin các chương trình, đề án, dự án của các cơ quan, tổ chức để được hỗ trợ.

Năm 2021 là một năm khó quên của Tổng Công ty Khí Việt Nam . Trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, huy động khí sụt giảm, PV GAS vẫn giữ vững tinh thần và ý chí chiến đấu, tích cực, chủ động tháo gỡ khó khăn, thực hiện thành… UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban Quản lý dự án 46, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) dừng toàn bộ việc thi công đường Trường Sơn Đông do tác động đến đất rừng và đất lâm nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.


Posted

in

by

Tags: