Luật Doanh Nghiệp Sửa Đổi 2021

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn che. Chính phủ quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết. FDI là gì? Vai trò và ảnh hưởng tiêu cực của FDI đến kinh tế Việt Nam? FDI là sự gặp nhau về nhu cầu của hai bên, một bên là nhà đầu tư và bên còn lại là quốc gia tiếp nhận đầu tư. Tư vấn các vấn đề được điều chỉnh trong Luật doanh nghiệp năm 2020, được áp dụng và đang có hiệu lực năm 2020.

Đây được xem là cuộc đột phá thể chế lần ba thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Các công ty không có cổ phần hoặc phần vốn góp do Nhà nước nắm giữ thực hiện góp vốn, mua cổ phần trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 không phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 195 của Luật này nhưng không được tăng tỷ lệ sở hữu chéo. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác.

Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty. Cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Điều này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tin cần thiết theo quyết định của Tòa án, Trọng tài trước hoặc trong quá trình khởi kiện. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Nội dụng nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

Cảm ơn Luật sư. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty. Việc quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bảng mã chương, mã tiểu mục, mục lục ngân sách mới nhất năm 2022. Hướng dẫn tra cứu mã chương, mã tiểu mục, mục lục ngân sách theo quy định mới nhất năm 2022. Tiền tệ là gì?

Vì vậy, nhiều doanh nghiệp cho biết họ không nắm rõ mặt hàng kinh doanh của mình có thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT hay không, đồng thời cũng gặp khó khăn trong việc tra cứu mã ngành kinh doanh và HS code khi nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu… Tại buổi lễ mừng công đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đạt thành tích giành vé dự World cup 2023, với vai trò là đơn vị đồng hành chính thức từ năm 2019 đến nay, Vinamilk đã tặng thưởng 1 tỷ đồng (gồm 500 triệu đồng tiền mặt và 500 triệu là các sản phẩm dinh dưỡng của công ty) đến các nữ cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho rằng, Luật Đấu giá của Việt Nam hiện còn nhiều lỗ hổng về các quy định về nguồn vốn, điều kiện của các doanh nghiệp khi tham gia đấu giá. Do vậy, rất dễ xảy ra tình trạng DN lợi dụng bắt tay, trục lợi và sẵn sàng bỏ cọc bất cứ lúc nào.

Điều 5. Chuyển đổi cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội. G) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 51, 52, 53 và 68 của Luật này. Đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hiện nay, doanh nghiệp chịu sự kiểm tra, giám sát của quá nhiều đơn vị như phòng cháy chữa cháy, môi trường, thuế… Mà các đơn vị này cứ thích là kiểm tra và như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp. Theo tôi, nên có quy định quyền của doanh nghiệp để doanh nghiệp tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm. Và nếu doanh nghiệp vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện. Với mục tiêu đồng hành thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam triển khai gói giải pháp Vay phát triển nông nghiệp – hỗ trợ tài chính cùng người nông dân làm giàu từ Nông nghiệp với chính sách ưu đãi lãi suất hấp dẫn và các dịch vụ phụ trợ nhiều tiện ích. YSVN nhận định thị trường chứng khoán có thể duy trì đà tăng trong các phiên giao dịch đầu tuần và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.512 điểm. Biến động của dịch Covid-19 khiến trẻ phải nghỉ học ở nhà để đẩm bảo an toàn nuôi dạy khi trẻ nghỉ học, Vụ GDMN cũng đã kịp thời hoàn thiện xong tài liệu trực tuyến hướng dẫn cha mẹ trẻ nuôi chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà. Quyết định số 69/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng… Tuy thế công nhân cũng đạt được một số đồng thuận.

Cụ thể đã bổ sung mới 6 điều quy định xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra; sửa đổi, bổ sung nội dung của 49 điều để cụ thể hóa các quy định mới liên quan đến thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lược bỏ một số quy định không còn phù hợp. + Bổ sung quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần thay vì chỉ được chuyển đổi thành công ty TNHH như quy định hiện hành. Phần lớn lợi nhuận thu được sẽ tái đầu tư trở lại để giải quyết vấn đề xã hội hay môi trường đã đăng ký, không chia hết cho các thành viên, cổ đông như doanh nghiệp thông thường. Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã hạn chế nguyên tắc được Hiến định “mọi người có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm”, gây thêm phiền hà, tăng thêm rủi ro, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Luật có nhiều quy định mới về hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có quy định về doanh nghiệp nhà nước .

Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Luật Doanh nghiệp. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh. Việc góp vốn chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty. D) Ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty. Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh. C) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi theo quy định.

Những điều doanh nghiệp PHẢI BIẾT… Thứ nhất, chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Kiểm Sát Online. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, công bố nội dung ôn tập, nội dung, thời gian và…

Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. B) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu, kèm theo chứng quyền riêng lẻ và loại trái phiếu riêng lẻ khác. G) Nội dung khác theo quy định tại các điều 116, 117 và 118 của Luật này đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

Điều 41 Luật Doanh nghiệp năm 2014chỉ quy định tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Dưới hình thức chữ ký số theo qui định của pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số. Trong thời gian chờ Luật, HKD sẽ được chính phủ hướng dẫn đăng ký và hoạt động. Theo thống kê hiện tại số lượng hộ kinh doanh ước chừng khoảng 50 triệu.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh. Điều 6. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp xã hội. H) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh.

Tên doanh nghiệp; ngành, lĩnh vực, địa bàn hoạt động của doanh nghiệp; các sản phẩm, dịch vụ và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do doanh nghiệp thực hiện trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đề nghị xét duyệt. C) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định đối với Hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh để gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan. Trường hợp có ý kiến khác nhau về Hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất các nội dung thẩm định. Tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam áp dụng theo quy định của Luật này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Luật này quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Theo quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền của cổ đông phổ thông.

Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại qua phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người đại diện.

Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chế quản lý tài chính của công ty. Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty đó hoặc công ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu với chủ sở hữu công ty hoặc người có liên quan của chủ sở hữu công ty phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty.

Ngoài ra, để khắc phục vướng mắc trong xác định doanh nghiệp quốc phòng, an ninh phù hợp với thực tiễn, khoản 8 Điều 7 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 217. Nội dung được Bộ Xây dựng đề nghị tập trung giám sát bao gồm việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định trên địa bàn quản lý; việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Đặc biệt, luật cần bổ sung chế tài xử phạt trường hợp đặt cọc sau đó bỏ cọc nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng đấu giá đất để đầu cơ, thổi giá.

  • Mọi tin bài đăng lại từ website này phải có sự chấp thuận bằng văn bản của VnEconomy.
  • Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận.
  • Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty.
  • Thứ hai , nâng cao khuôn khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp và nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế.
  • Xung quanh vấn đề trên, ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai đã có chia sẻ với báo chí về hướng giải quyết trong thời gian tới.

Do vậy, Quốc hội đã đưa Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Riêng đối với doanh nghiệp tại KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu được Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng từ nguồn vốn của doanh nghiệp; phần 25% còn lại do ngân sách thành phố hỗ trợ. Đặc biệt, sau một thời gian suy giảm, đầu tư của Việt Nam sang Lào đang có xu hướng tăng trở lại theo hướng bền vững hơn. Năm 2021, vốn đầu tư từ Việt Nam sang Lào đạt 118,3 triệu USD, tăng 33,3% so với năm trước.