Nghị Quyết 35 Về Phát Triển Doanh Nghiệp

Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và báo cáo Chính phủ. Đề nghị Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp và tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi Hải Phòng đã hoàn thành thí điểm xây dựng kết cấu hạ tầng cho một số xã theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Hải Phòng cũng cần tiếp tục phục hồi, phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng theo 3 trụ cột đã nêu tại Nghị quyết số 45-NQ/TW đã nêu. Tại hội nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa và VCCI chi nhánh Thanh Hóa cũng đã ký cam kết về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh cơ chế, thủ tục tái cấp vốn/cấp bù lãi suất bao gồm cả cho vay cầm cố trái phiếu VAMC nhằm tăng hiệu quả quay vòng vốn; sớm hoàn thiện và ban hành Nghị định và cơ chế vận hành thị trường mua bán nợ, cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài có thể tham gia mua bán nợ. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp định kỳ hàng quý giao ban tình hình thực hiện; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng năm sơ kết đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết này (nếu cần). Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Chúng ta đang hội nhập sâu rộng, vì thế, sự sòng phẳng với DN là cần thiết để họ có thể phát triển tốt hơn, đóng góp cho xã hội và nền kinh tế. Tham mưu cơ chế hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp; khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp. Ồng bộ, thông suốt giữa các thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường với thủ tục về đầu tư.

Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành quy định về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa giao tiếp công sở; tận tụy với công việc, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, hết lòng phục vụ nhân dân, hỗ trợ doanh nghiệp. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm các tiêu chí vững chắc; khuyến khích phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông, thủy lợi, các công trình phục vụ sản xuất. Tiếp tục thực hiện các dự án di dân tái định cư để ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân Khu tái định cư.

Kịp thời cung cấp thông tin, giải quyết các thủ tục hành chính trong quy hoạch xây dựng liên quan đến các dự án đầu tư cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh kết hợp với phát triển kinh tế. Có các phương án tác chiến cụ thể ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện theo kế hoạch, làm tốt công tác tuyển quân và giáo dục, huấn luyện các lực lượng theo kế hoạch năm 2018. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập hợp và xây dựng đội ngũ người lao động có trình độ, có ý thức trách nhiệm, hợp tác để phát triển doanh nghiệp; đề xuất giải pháp bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tham gia giám sát, đánh giá và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Các văn bản thể hiện chủ trương xuyên suốt của Đảng và Chính phủ về huy động các nguồn lực của xã hội đã được ban hành tương đối đầy đủ với quan điểm, tầm nhìn và định hướng đổi mới trong dài hạn. Tuy nhiên, điểm nghẽn chính là khâu triển khai thực hiện các chính sách đã ban hành. Chính phủ thống nhất việc phải có ngay giải pháp khắc phục căn bản những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, đặc biệt ở khâu triển khai, thực thi các chủ trương, chính sách, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác huy động các nguồn lực của xã hội cho giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên, dù chiếm đa số về số lượng, nhưng đóng góp của khu vực này cho GDP chỉ đạt 43%. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản. ® Ghi rõ nguồn “Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Cà Mau” hoặc “” khi phát hành lại thông tin từ Website này. Vì Đăng Nhập Thành Viên Basic nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính, Nội dung của văn bản, Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế,Văn bản gốc. Ủtrưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý. Theo Công ty Ánh Sao Dương, công ty còn khoảng 8000 lít trong bồn, vẫn bán ra cho khách và bán khách hàng đã hợp đồng, khi đó buổi trưa công ty tạm nghỉ để nhân viên ăn cơm.

Bộ Tài chính cũng chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương, trình Chính phủ trong quý III năm 2016. Ngày 11/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chủ trì cuộc họp xem xét, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2022. Bố cục dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 16 Điều và 1 Phụ lục về danh mục ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn phục vụ quốc phòng an ninh do doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh thực hiện quy định 11 nhóm lĩnh vực cụ thể.

Về thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành tại Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được quyết định, trừ án phí, lệ phí Tòa án. Ngân sách Thành phố được hưởng 100% số thu tăng lên từ các khoản thu do việc điều chỉnh nêu trên. Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này; sơ kết 03 năm việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2024; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2026. Điều này thể hiện quyết tâm rất cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cộng đồng doanh nghiệp đón đợi, hiện thực hóa thông điệp được phát đi mạnh mẽ đối với việc phát triển doanh nghiệp Việt Nam. Vì thế, chúng tôi mong đội ngũ cán bộ quản lý thực sự cầu thị, giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho DN, cùng giúp nhau giải phóng sức lao động cho người dân, cho DN. Và cộng đồng DN chúng tôi thực sự vui mừng và đánh giá cao sự cầu thị này.

A) Phổ biến, quán triệt nội dung tại Nghị quyết nêu trên tới tất cả công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Bản thân các NH đã nới các điều kiện cho vay trong khởi nghiệp, nông nghiệp… Rõ ràng nới điều kiện cho vay, NH sẽ phải tăng dự phòng rủi ro và như vậy chi phí tăng lên do đó lãi suất có giảm cũng chỉ được tương đối và đã là một cố gắng rất lớn. Để thu hẹp phạm vi tìm kiếm bạn có thể sử dụng chức năng lọc văn bản bên dưới. C) Tổng sản lượng lương thực trên 264 nghìn tấn; giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên 1 đơn vị diện tích trên 38 triệu đồng.

  • Giá vàng thế giới tiếp tục tăng khi nhu cầu tại Ấn Độ tăng mạnh; tuy nhiên, vàng trong nước chiều nay giảm mạnh, SJC xuống mức 62,32 triệu đồng/lượng.
  • Đường dây nóng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu để tiếp nhận ý kiến và kiến nghị của tổ chức cá nhân nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp kịp thời.
  • Để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính; không hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự.
  • Ên cứu, đề xuất sửa đổi quy định hiện hành về đất đai theo hướng cho phép các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp thứ cấp được phép thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng và huy động vốn dài hạn, trình Chính phủ trong quý III năm 2016.

Tiếp tục cụ thể hóa triển khai Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, thời gian tới, tỉnh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, xuất khẩu hàng hoá, trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cung cấp thông tin tư vấn cho các doanh nghiệp. Để làm cơ sở triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Công thương đã rà soát các thủ tục hành chính do Sở giải quyết có liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp. Trong 3 năm 2016, 2017, 2018 Sở đã triển khai thực hiện hoàn thành 11 đề án, nhiệm vụ Xúc tiến thương mại, với tổng kinh phí là 2,330 tỷ đồng. Năm 2017, UBND tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn và Hội nghị kết nối cung cầu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn. Nhiều doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh tại Hội nghị.

Hiện nay tôi thấy nhiều DN chưa tham gia kê khai BHXH điện tử bên cạnh đó giữa cơ quan thuế và BHXH chưa thống nhất được cơ sở dữ liệu. Hải quan đã làm chuỗi quản lý hàng hóa từ đầu đến cuối, cho phép DN chủ động lấy hàng hóa. Kịp thời và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch các chính sách về thuế.

Bản quyền thuộc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở KH&ĐT TP Hà Nội. Quá trình thực hiện được sự hỗ trợ, tư vấn của Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Giám đốc Chương trình Aus4Reform. Hực hiện cổ phần hóa 01 doanh nghiệp là Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè, đến nay đang thực hiện theo kế hoạch.

Đề xuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai và sử dụng có hiệu quả đất đai nông nghiệp. Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đã thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ trong việc đổi mới môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển KT-XH trong giai đoạn mới. Sau 1 năm thực hiện, nhiều nhiệm vụ trong 5 nhóm giải pháp của Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đã được triển khai. Hướng dẫn, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua chuyển nhượng, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng tốc độ phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần nâng cao tăng trưởng kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước.

Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy nỗ lực và tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp, dù dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh cả nước đang phải đối diện với khó khăn, thử thách do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thì Hải Phòng là một địa phương có đóng góp rất quan trọng, điểm sáng trong nhiều lĩnh vực. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay cả nước đã có 53 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 trên 90%; còn 10 tỉnh bao phủ mũi 2 dưới 90%; trong đó, cả nước có 48 tỉnh, thành phố là vùng xanh. Để thực hiện tốt việc hiện thực hóa Nghị quyết 35 đối với khởi nghiệp, vai trò của báo chí cũng là vô cùng quan trọng.

BHG – Ngày 20.4, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Hà Giang tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số cơ quan và hơn 50 cổ đông của Công ty… Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 7 – 9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3 – 11%/năm đối với trung và dài hạn. Mặt bằng lãi suất cho vay VND đối với khách hàng thuộc các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6 – 7%/năm đối với ngắn hạn, ở mức 9-10%/năm đối với cho vay trung và dài hạn. Doanh nghiệp của Chính phủ phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước. ; hỗ trợ các cơ sở hoàn thiện hồ sơ 13 sản phẩm (thị xã Giá Rai 07 sản phẩm và huyện Hòa Bình 06 sản phẩm) để tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện.

Ngay sau Tết, hầu hết các doanh nghiệp của các địa phương đã trở lại làm việc. Dịp Tết, Thường trực Ban Bí thư cũng có điều phối, phân công các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư đi thăm, chúc Tết các cơ quan, địa phương. 8h45’ ngày 1/2 (mùng 1 Tết Nhâm Dần), chuyến bay mang số hiệu VJ230 thuộc Hãng hàng không VietJet Air đã đưa 126 hành khách cùng phi hành đoàn từ TP Hồ Chí Minh ra “xông đất” Vân Đồn. Ông Cao Tường Huy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, đã đến chúc mừng những vị khách đầu tiên. Hồ Chí Minh vừa quyết định đưa cổ phiếu TNI của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam vào diện cảnh báo. Bộ Y tế cho biết, tính đến nay, cả nước đã ghi nhận 225 ca Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron, trong đó TP.

Tăng cường kiểm soát, quản lý sử dụng đất lâm nghiệp; xử lý nghiêm việc khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản, động vật quý hiếm. Thường xuyên tổ chức quán triệt đến cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP, UBND tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bám sát, cụ thể hóa những nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, xác định những yêu cầu, giải pháp cụ thể liên quan đến từng ngành, lĩnh vực quản lý. Trọng pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần liêm chính trong kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, đánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Đây được coi là những động thái tích cực, tác động trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan công quyền và nhận được những tín hiệu khả quan từ phía các doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thể dục thể thao gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh; đẩy mạng xã hội hóa và đa dạng hóa các nguồn lực nhằm phát triển lĩnh vực thể dục thể thao; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở lần thứ VIII. Nghiêm túc thực hiện quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc kiến nghị loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

“Tết chung một nhà” là chương trình do Bia Saigon hợp tác với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch và tôn vinh những người tuyến đầu và tình nguyện viên đã đóng góp trong nỗ lực chống lại Covid-19. Chương trình hy vọng sẽ lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, trong đó nhấn mạnh vào sự gắn kết và đoàn kết gia đình… Với một Chính phủ kiến tạo, theo đánh giá của DN, chất lượng các chính sách và quy định pháp lý, thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và công tác phổ biến, giáo dục pháp lý kinh doanh cũng được cải thiện đáng kể. Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho Thành phố vay lại với tăng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách Thành phố hàng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. “Đặc biệt, việc triển khai các đề án, chương trình lớn đã mang lại hiệu quả, thể hiện qua số lượng vụ việc Việt Nam khởi xướng điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đã gia tăng nhanh chóng,” ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương nhấn mạnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Ổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xây dựng theo giấy phép xây dựng và xử lý dứt điểm các vi phạm theo quy định. Ến năm 2020 và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực đất đai để doanh nghiệp tra cứu. Thực hiện lồng ghép các chương trình, các nguồn vốn để phát triển mạng lưới chợ, mở rộng hệ thống kênh phân phối hàng hóa; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phổ biến, quán triệt mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nâng cao ý thức về vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nhận thức và hành động về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong môi trường kinh doanh thuận lợi. “Từ trước đến nay, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chúng ta tập trung quá nhiều vào câu chuyện sản xuất và tạo ra sản phẩm mà chưa chú trọng vào nhiệm vụ trọng tâm là thị trường. Đây là bài toán mà chúng tôi mong rằng cần tập trung trong giai đoạn tới” – bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Chuyên gia tư vấn dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa đề nghị./. Thứ năm, các DN kiến nghị cơ quan TP cần có cơ chế hỗ trợ DN quảng bá thông tin, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của TP Hà Nội, đặc biệt là hội nhập quốc tế một cách thành công. Chúng tôi là những cơ quan báo chí có cơ hội tiếp xúc cộng đồng DN thì chúng tôi khẳng định tinh thần hội nhập của DN Việt Nam thua kém các DN trong khu vực và trên thế giới.

Tôi đề xuất, trong các cuộc họp nên có thành phần DN để chúng tôi có tiếng nói, có thể nêu ý kiến, tránh việc ban hành những chính sách duy ý chí, xuôi chiều. Trong bối cảnh các cơ quan của TP đang quyết liệt vào cuộc, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động cho hoạt động của các DN, trong 2 năm qua, HPA cũng thực sự vào cuộc để hỗ trợ DN trong cả 3 mảng là đầu tư, thương mại, du lịch. Ngoài ra cũng cần lưu ý, tinh thần của Nghị quyết 35 có 2 đối tượng bị tác động là Nhà nước và DN. Nếu DN không tự đổi mới sáng tạo mà chỉ dựa vào hỗ trợ của Nhà nước sẽ không tạo ra được thị trường. Cải cách ở Việt Nam có kết quả cách khá xa so với mong muốn của cộng đồng DN.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu giải pháp cải cách thủ tục hành chính đối với các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và công nghệ tốt, dự án xanh,… gắn cải cách thủ tục hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. Theo thông tin được đưa ra tại hội thảo, hiện nay, 20% doanh nghiệp vẫn bị thanh kiểm tra 2 lần/năm.