Phát Triển Đảng Trong Doanh Nghiệp Ngoài Nhà Nước

Nguyên nhân, công ty hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, trình độ văn hóa của người lao động còn hạn chế. Nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã giúp đỡ tạo nguồn được một quần chúng ưu tú là kỹ sư nhưng chuẩn bị kết nạp lại chuyển công tác. Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần – Đầu tư Thái Bình Nguyễn Thị Vui cho biết, 5 năm qua, Đảng ủy công ty đã phát triển 114 đảng viên mới, tăng gần 2 lần so với đầu nhiệm kỳ và vượt 50% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 201 đảng viên. Tất cả đảng viên trong Đảng bộ đều có trình độ cao, tham gia giữ vai trò quản lý trong 11 ban, chuỗi, 10 khu vực và 28 nhà máy trong cả nước. Một điểm sáng khác góp phần tạo nên mọi thành công trong công ty là hầu hết đảng viên đều tự nguyện gánh vác các trọng trách, điều hành tốt các lĩnh vực quản lý nên sự đồng thuận của toàn hệ thống rất cao. Đảng ủy, Ban giám đốc công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ sở Đảng hoạt động và phát huy tính sáng tạo, nhất là tính gương mẫu, tiên phong của người đảng viên trong quá trình làm việc.

Nhiều đảng viên, cấp ủy viên trong đảng bộ, chi bộ được rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua thực tiễn công tác; thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu, có đạo đức và lối sống tốt, có tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, có quan hệ gần gũi với quần chúng, được cán bộ, nhân viên và công nhân tín nhiệm. Năm là, Nhiều chương trình, kế hoạch của các cấp ủy, chính quyền có chỉ tiêu về xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân nhưng còn nặng về phong trào, hình thức, thiếu thực chất và khả thi. Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước kết quả còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục của một số cấp ủy đối với chủ đơn vị kinh tế tư nhân chưa thường xuyên, liên tục, kết quả còn hạn chế; biện pháp giáo dục, thuyết phục, động viên NLĐ phấn đấu trở thành đảng viên chưa hiệu quả.

Năm 2007, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh được thành lập, đến nay đã có 61 tổ chức cơ sở đảng, với 3.107 đảng viên. Trong đó, tổ chức đảngtrong doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước dưới 50% là 8, doanh nghiệp tư nhân là 25. Đối với các chi, Đảng bộ trong công ty cổ phần, công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân, hiện nay, tại hầu hết công ty, cấp ủy cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.

Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng phù hợp với quy định và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Địa phương cũng thường xuyên động viên, khích lệ và nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân, tạo niềm tin cho các đảng viên yên tâm thành lập doanh nghiệp, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp hoạt động ổn định. Tập trung kiện toàn đội ngũ ban chấp hành, tổ công đoàn, quản lý tốt đoàn viên, hội viên; ngay từ khâu xây dựng đề án nhân sự tại ban chấp hành, các đoàn thể đã tranh thủ sự giới thiệu của cấp ủy và tín nhiệm của đoàn viên, hội viên để lựa chọn, giới thiệu nhân sự đảm bảo số lượng và chất lượng tham gia vào ban chấp hành các cấp; kịp thời kiện toàn khi khuyết ủy viên để đáp ứng yêu cầu công tác. Quan tâm việc tập huấn, bồi dưỡng công tác đảng, đoàn thể, kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ trong doanh nghiệp. Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể nên chưa quan tâm và tạo điều kiện cho việc thành lập, hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp mình. Một số doanh nghiệp năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp, đời sống và thu nhập của người lao động còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể và công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

“Để khắc phục tình trạng thiếu hụt đảng viên, ban giám đốc công ty và đảng bộ phối hợp, đề xuất Ban Tổ chức Quận ủy Hải Châu tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú của đảng bộ công ty. Nhưng năm 2020, cả 4 chi bộ trực thuộc đảng bộ công ty không kết nạp đảng viên nào”, bà Thủy nói. Tính đến tháng 4/2021, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình có 106 tổ chức cơ sở đảng (54 đảng bộ, 52 chi bộ) với 7.388 đảng viên.

Dự báo, Fintech phát triển mạnh mẽ sẽ đem đến những thuận lợi và thách thức trong triển khai TCTD của Việt Nam thời gian tới… B) Các bộ, ngành, địa phương quản lý, sử dụng kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, định mức, nội dung hỗ trợ đầu tư và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương của chương trình, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Bộ Tem Tình yêu thứ 2 trong chuỗi các bộ tem bưu chính khai thác chủ đề Tình yêu theo nhiều cung bậc yêu thương được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành vào ngày 14/2 tới.

Điều này tạo tâm lý cho doanh nghiệp là địa phương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Với sinh hoạt đảng ở các chi bộ khối doanh nghiệp tư nhân, cần chia sẻ và linh động, không thể quá nguyên tắc”, đồng chí Trung cho biết. Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tác dụng của việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Thực tế chứng minh, ở những doanh nghiệp mà người đứng đầu có trách nhiệm và tâm huyết với tổ chức đảng thì ở đó, việc phát triển tổ chức đảng, phát triển đảng viên thuận lợi hơn. Đồng thời, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện đặc thù của mỗi doanh nghiệp… Tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, đồng thời tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  • Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục của một số cấp ủy đối với chủ đơn vị kinh tế tư nhân chưa thường xuyên, liên tục, kết quả còn hạn chế; biện pháp giáo dục, thuyết phục, động viên NLĐ phấn đấu trở thành đảng viên chưa hiệu quả.
  • Tôi học ngoại ngữ, thời sinh viên khá năng động, chăm chỉ làm thêm như dẫn tour, phiên dịch, gia sư,…
  • Các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đã bám sát Điều lệ Đảng, Điều lệ của các đoàn thể chính trị – xã hội, các quy định về chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình của Trung ương, của tỉnh và các văn bản của cấp trên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động.
  • Những năm qua, Tỉnh uỷ đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể để phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước .
  • “Từng nhà trường, gia đình, từng học sinh, người dân cần chủ động, tích cực hưởng ứng Chương trình vì chính sức khỏe của con em mình, thông qua những hành vi, lối sống lành mạnh và các hoạt động tự bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của bản thân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

“Với những dẫn chứng hợp tình, hợp lý, ban giám đốc đồng ý trả ngay lương cho CN. Từ đó, cá nhân của tôi không chỉ được CN tin tưởng mà ban giám đốc cũng tín nhiệm, tham khảo ý kiến trước khi đưa ra các quyết định quan trọng” – bà Phượng cho hay. Ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó Bí thư Chi bộ Cơ động trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới. Ghi rõ nguồn “Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang” và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này. Anh Việt bộc bạch, nhờ được sinh hoạt trong tổ chức Đảng mà anh đã trưởng thành hơn về mọi mặt, nhiều bạn trẻ nghĩ vào Đảng chỉ là hình thức nhưng đối với bản thân anh, bước chân vào hàng ngũ của Đảng là thử thách, cũng là mục tiêu để mình phấn đấu, rèn luyện theo lời Bác.

Đ) Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành. Chiều nay 10/02, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức phiên họp triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài xúc động cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp của bà con kiều bào đối với sự phát triển đất nước và Thành phố nói riêng, đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua. Với tinh thần dân tộc, luôn hướng về cội nguồn, kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực, kịp thời hỗ trợ trang thiết bị y tế, tài chính, kinh nghiệm phòng, chống dịch giúp đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát, đẩy lùi dịch COVID-19.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc cam kết thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế bao gồm các công ước về ATVSLĐ đang trở thành một xu thế tất yếu. TTTĐ – Ngày 10/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới. Phát huy yếu tố xung kích, mới đây, vừa nhận đơn đặt hàng, nữ đảng viên trẻ này liền hội ý nhanh và giao công việc cho 6 nhân viên của phòng. Khi triển khai, quy tắc Thảo đưa ra là phải chọn được vật liệu sản xuất phù hợp với hàng, bảo đảm tiết kiệm chi phí nhất cho người mua, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật đất đai đã góp phần nâng cao công tác quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả, tạo ra nguồn lực rất lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước thông qua việc tạo điều kiện tiếp cận đất đai cho người dân, doanh nghiệp và khai thác nguồn lực từ đất đai. Trong quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội, việc đổi mới chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, phát huy nguồn lực đặc biệt này sẽ góp phần thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn lực vào xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng công nghiệp, giao thông và các khu vực phụ cận; chỉnh trang đô thị và xây dựng các khu đô thị mới. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021, PV GAS đã đóng góp trên 12,9% doanh thu, trên 1/5 lợi nhuận hợp nhất trước thuế và 8% nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn; cùng với lĩnh vực Lọc hóa dầu và Điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp khí mà PV GAS là đơn vị chủ lực là một trong 3 lĩnh vực trụ cột của Tập đoàn.

Còn bà Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư chi bộ kiêm Chủ tịch CĐ Công ty CP Gió Mới (KCN Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM), phản ánh khó khăn trong việc phát triển đảng viên tại chi bộ này là trình độ CN thấp, không đủ tiêu chuẩn để kết nạp Đảng. Theo bà Hạnh, các công ty thủy sản tuyển CN có trình độ học vấn từ lớp 6 trong khi phát triển Đảng quy định cảm tình Đảng phải từ lớp 9 trở lên. Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Với những nỗ lực và cống hiến hết mình cho Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam, anh Mã Văn Việt (39 tuổi) được giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng để rồi trở thành một Đảng viên vào năm 2018. Hiện nay, với vai trò là Phó chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Apparel Far Eastern, anh Việt đã góp phần đưa hoạt động công đoàn ngày càng phát triển; có những tham mưu để ban giám đốc chăm lo tốt đời sống công nhân lao động. Đồng chí Văn Văn Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy DN quận 7, cho biết, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và tiếp vận Mê Kông là đảng viên, nên càng quan tâm thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động.

Hội đồng trung ương do Bộ tưởng Bộ Tư pháp làm chủ tịch với 33 thành viên; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 100% đơn vị cấp huyện đã thành lập hội đồng do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cùng cấp làm Chủ tịch với thành viên. Trong không khí phấn khởi, tưng bừng của những ngày đầu xuân, sáng ngày 7-2 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, tạo khí thế lao động hăng say, tinh thần phấn chấn về một năm mới, thắng lợi mới. Nhận thức rõ điều này, Đảng bộ thành phố Hải Dương luôn quan tâm, tập trung phát triển tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, góp phần tập hợp những nhân tố tích cực, tăng thêm sức mạnh cho Đảng. Việc sinh hoạt Đảng tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thường gặp nhiều khó khăn do hầu hết Đảng viên là công nhân, phải tập trung cho lao động sản xuất, khó tham gia hội họp hay bồi dưỡng chính trị.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phát triển được 33 ĐV, chủ yếu là lực lượng công nhân” – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty – Lê Thanh Hùng cho biết. Sáng ngày 9-1, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị Ban chấp hành thứ 17, tổng kết thực hiện công tác năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Ông Trần Văn Khương cho biết, thành lập được tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị huyện bằng nhiều biện pháp, nhiều cách làm và đặc biệt phải kiên trì, bền bỉ.

Trong đó, có 23 TCCSĐ khu vực doanh nghiệp Nhà nước, 10 TCCSĐ khu vực doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước dưới 50% vốn điều lệ, 2 TCCSĐ trong cơ quan hành chính, 2 TCCSĐ trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, 1 TCCSĐ trong đơn vị sự nghiệp công lập, 22 TCCSĐ trong doanh nghiệp cổ phần không có vốn Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Năm 2021 là một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của địa phương và tổ chức Công đoàn Thủ đô. Một trong những giải pháp mà đại biểu để xuất là cần gắn việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với công tác thi đua – khen thưởng để tạo thuận lợi trong việc thúc đẩy thành lập tổ chức Đảng cũng như tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp. Đảng viên và công đoàn phối hợp tổ chức hoạt động vui chơi cho công nhânBà Đặng Thị Kim Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp VSIP cho biết, hiện Đảng bộ khu công nghiệp VSIP chỉ mới có 3 tổ chức Đảng tại doanh nghiệp. Theo bà, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương cần quan tâm hơn những doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng và những đơn vị có người lao động là đảng viên đang hoạt động tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy mô, vai trò, vị trí của các tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa tương xứng, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Trong đó có 17 tổ chức tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (06 đảng bộ, 11 chi bộ) với 930 đảng viên. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu, đến nay trên địa bàn huyện đã phát triển được 8 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 2 chi bộ thành lập mới trong DN tư nhân trong năm 2021. Thời gian qua, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất vẫn cố gắng triển khai thực hiện phong trào và hoạt động Công đoàn đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Ngoài ra, hiện nay, nhiều chủ tịch công đoàn ở các DN (người trực tiếp tham mưu cho chủ DN về vấn đề chăm lo cho công nhân) là đảng viên, thậm chí là bí thư chi bộ, đã làm tốt vai trò làm cầu nối đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến chủ DN.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng định kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, nhất là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, được hỗ trợ phát triển thành các công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh cao. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân hợp tác, liên kết với doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, kinh tế hộ; phát triển các công ty cổ phần có sự tham gia rộng rãi của các chủ thể xã hội, nhất là NLĐ. Cùng với phát triển kinh tế tư nhân, công tác phát triển Đảng ở khu vực này được Đảng ta đặt ra từ rất sớm. Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; quan tâm bố trí bí thư cấp ủy là người có uy tín, có vai trò trong doanh nghiệp.

Chi bộ trong DN phối hợp chặt chẽ với công đoàn cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo DN để hoạt động, chăm lo tốt cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại DN, không để xảy ra mâu thuẫn, đình công, lãn công”, bà Chi khẳng định. Theo ông Đào Minh Hải, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH Hải Yến, trong quá trình hoạt động, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành sát sao của Đảng bộ TX Đông Triều. Việc thành lập tổ chức đảng đã giúp Công ty thuận lợi hơn trong chỉ đạo, quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Mặc dù số đảng viên tại doanh nghiệp chưa nhiều, nhưng vai trò đầu tàu gương mẫu của đảng viên luôn được thể hiện rất rõ nét.

Trong đó, 2 TCCS đảng đặc thù là Đảng bộ Xây dựng lực lượng chính trị Khu công nghiệp Suối Dầu, Đảng bộ Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các chủ DN, ban chấp hành công đoàn và người lao động trên địa bàn về công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước. Tháng , Chi bộ Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Đại Tấn (TP Thanh Hóa) được thành lập, trực thuộc Đảng bộ Khu Công nghiệp Lễ Môn. Trước thời điểm trên, 4 đảng viên là cán bộ, người lao động trong công ty tham gia sinh hoạt ghép với Chi bộ Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Vinaconex. Từ những bất cập trong quá trình sinh hoạt ghép đối với việc thực hiện nhiệm vụ riêng của công ty, đồng thời nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng TCCSĐ trong doanh nghiệp, ông Vũ Văn Sơn, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Đại Tấn đã đề xuất với cấp ủy cho tách 4 đảng viên của công ty thành lập chi bộ riêng.

Sau khi thảo luận, đảng bộ ra nghị quyết, tổ chức công đoàn đề xuất ban giám đốc các chính sách khuyến khích hỗ trợ người lao động và được chấp thuận. Có được điều đó là bởi ban giám đốc luôn thực hiện phương châm “lắng nghe – chia sẻ” đối với các vấn đề liên quan đến lao động từ phía đại diện tổ chức đảng, công đoàn. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021, PV GAS đóng góp trên 20% doanh thu, khoảng 25% lợi nhuận và 8% nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn; cùng với lĩnh vực lọc hóa dầu và điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp khí mà PV GAS là đơn vị chủ lực, là một trong 3 lĩnh vực trụ cột của Tập đoàn. Vì vậy, những kết quả to lớn mà PV GAS đạt được trong nhiều năm qua cũng như năm 2021 có ý nghĩa hết sức to lớn đối với thành tích chung của Tập đoàn. Hơn nữa, do tính chất hoạt động của PV GAS nằm ở khâu trung nguồn, có ảnh hưởng rất lớn đến khâu thượng nguồn và hạ nguồn, vì vậy, PV GAS giữ vai trò rất quan trọng trong mô hình kinh doanh và cấu trúc các hoạt động của Petrovietnam. Ban chỉ đạo của Thành ủy đã hướng dẫn cấp ủy các phường, xã chủ trì cùng cấp ủy chi bộ khu dân cư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, tuyên truyền, giới thiệu cấp ủy viên hoặc đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với doanh nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp đảng viên, khi đủ điều kiện sẽ tiến hành các bước để thành lập tổ chức đảng.

Mặt khác, đa số doanh nghiệp hiện nay chủ yếu là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể; người lao động không có động cơ vào Đảng, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến việc tạo nguồn đảng viên. Laocaitv.vn – Trong bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp đang gặp phải không ít khó khăn, thách thức do dịch bệnh. Vậy nhưng, thành phố Lào Cai đang nỗ lực tập trung các giải pháp để phát triển đảng viên gắn với nâng cao vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Từ chỗ nhiều năm liền không thành lập được tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhưng với cách làm bài bản, khoa học, đồng hành cùng doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã gỡ được “nút thắt” phát triển Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Nhờ đó, công tác phát triển Đảng, thành lập chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Còn tại Chi bộ Công ty TNHH Advanced Multitech Việt Nam, Bí thư Chi bộ Đỗ Thị Thúy Kiều cho biết, trong các buổi sinh hoạt, ngoài phổ biến các chủ trương của Đảng, chi bộ còn chọn những vấn đề trọng tâm gắn với hoạt động sản xuất của công ty, đời sống người lao động để bàn bạc, tìm giải pháp đề xuất với lãnh đạo công ty giải quyết nhằm tạo sự ổn định trong sản xuất, giúp người lao động nâng cao đời sống, yên tâm làm việc.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực Chỉ thị, Nghị quyết; phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh để kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết tại địa phương, đơn vị; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá chỉ tiêu đạt được trong từng giai đoạn thực hiện. Kịp thời khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết; xử lý tập thể, cá nhân vi phạm. Tổ chức đảng chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, cá biệt có nơi chỉ tồn tại một cách hình thức, thực tế vẫn bị chi phối bởi sự chỉ đạo, điều hành của ban giám đốc, chủ doanh nghiệp. Thứ ba, đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đảng viên, cần phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong việc bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu với Quận ủy. Đồng chí Hoàng Văn Tập, đảng viên Chi bộ Công ty CP Cơ khí Tuyên Quang phấn khởi nói, trước đây khi chưa thành lập chi bộ công ty, anh sinh hoạt tại chi bộ thôn 4, xã Lang Quán. Làm việc một nơi và sinh hoạt chi bộ ở một nơi khiến cho việc sinh hoạt chi bộ của anh gặp không ít khó khăn.