Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam

Đảm bảo sự cạnh tranh thực sự bình đẳng, theo nguyên tắc thị trường giữa DN tư nhân và DN nhà nước. Nhằm tiếp tục khuyến khích, trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các yêu cầu mới về hội nhập và phát triển, ngày 19/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp Hội đồng Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa . Ông Đặng Huy Đông, Ủy viên thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì buổi họp. Xây dựng Công ty Cổ phần Cao Su Bà Rịa mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

Mặt khác, vì quy mô nhỏ nên khả năng tích tụ và tập trung vốn để đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất hầu như không có. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh của DNNVV, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay . Nghiên cứu và áp dụng triệt để các quy luật của nền kinh tế thị trường khi xây dựng và thực hiện các chương trình hỗ trợ DN. Thực hiện sắp xếp lại và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo người lao động, để quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động cho doanh nghiệp. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế số và doanh nghiệp thông minh. Chuyển đổi số tác động tới mọi người dân, cho nên, phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực cho chuyển đổi số.

Điều này khiến DNNVV phải đối mặt với sự khác biệt về nhiều khía cạnh liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại như tư duy kinh doanh, nhận thức, niềm tin, tâm lý khách hàng, văn hóa ứng xử… Do vậy, mỗi DNNVV cần sử dụng có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng xã hội và của chính bản thân các DNNVV để phát triển bền vững và thích ứng với yêu cầu của bối cảnh mới. Đồng thời, thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới chiến lược và mô hình kinh doanh. Tập trung hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ, ưu tiên các doanh nghiệp công nghệ số; các ngành có mức độ sẵn sàng cao như công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông; an toàn, an ninh mạng; tài chính-ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số… Tại Hội thảo, các chuyên gia và nhà quản lý đã chia sẻ quan điểm, chủ thể chính thực hiện đổi mới sáng tạo chính là cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng tạo ra việc làm và tạo ra tăng trưởng. Với doanh nghiệp, hoạt động đổi mới sáng tạo chính là quá trình nghiên cứu, phát triển, làm mới sản phẩm, thay đổi quy trình, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh, nhằm tạo ra nhiều lợi ích hơn, đóng góp cho xã hội những giá trị cao hơn.

Đến khi dịch được khống chế, kinh tế phục hồi, trên cơ sở những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp đã tạo dựng từ nguồn nhân lực và niềm tin của người lao động với doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ có nền tảng vững vàng để sớm khôi phục và quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Chính phủ điện tử với hạ tầng công nghệ thông minh không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn về y tế, giáo dục, xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng, an ninh… góp phần đưa xã hội phát triển toàn diện. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các chương trình, đề án, dự án về chính phủ điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh, công – nông nghiệp thông minh… Chú trọng phát triển và vận hành một chính quyền điện tử mạnh mẽ, thông suốt, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Mạnh dạn thí điểm các giải pháp, chính sách, mô hình kinh doanh mới dựa trên đổi mới sáng tạo, kinh tế số mà pháp luật chưa quy định trên nguyên tắc bám sát tình hình thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và thông lệ quốc tế tốt; kịp thời đánh giá, tổng kết quá trình thí điểm để thể chế hoá các giải pháp, chính sách, mô hình phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Với bối cảnh đó, dự thảo về phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VII của VCCI xác định lại tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phải góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo hướng xanh, bền vững, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh trong hội nhập, khai thác hiệu quả các cơ hội từ quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, dịch chuyển lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. VCCI và VBCSD cũng đã kiến nghị, tư vấn và tham mưu Chính phủ thực hiện các giải pháp giải quyết các thách thức trong các mô hình đối tác công tư nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Diễn đàn bắt đầu từ 8h hôm nay, dự kiến bao gồm hai phiên tham luận chính bàn về doanh nghiệp công nghệ số giải các bài toán chuyển đổi số quốc gia và doanh nghiệp công nghệ số giúp các ngành, lĩnh vực phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong và sau đại dịch COVID-19. Cũng theo bà Giang, tại Việt Nam, ngày càng có nhiều DN nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Mặc dù quãng đường phía trước để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững còn nhiều chông gai, nhưng việc Việt Nam đã dần vươn lên những vị trí cao hơn bảng xếp hạng đã cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đã được cam kết. Tại một phát biểu, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định trong dịch Covid-19, “ai là người thích ứng nhanh, kịp thời, thay đổi mô hình kinh doanh để vượt lên sẽ có sức sống mạnh mẽ hơn”. Nhiều quốc gia, doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển hoạt động lên môi trường số và với chuyển đổi số thì một tháng Covid có thể bằng cả chục năm, Bộ trưởng khẳng định. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm trên 30% GDP; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 7,5%/năm. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Mô hình điển hình nhất về phát triển công nghiệp hỗ trợ tiến tới R&D tại Việt Nam là VinGroup với hai dòng sản phẩm xe Vinfast và điện thoại VinSmart.

Có thể hiểu, kinh tế số bao gồm tất cả lĩnh vực của nền kinh tế áp dụng công nghệ kỹ thuật số, giúp các hoạt động giao dịch, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thông qua hình thức thương mại điện tử diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc mà cần phải tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ kỹ thuật số. Trong những năm gần đây, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã có tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó có cộng đồng DN.

Tuy nhiên, R&D là đầu tư mạo hiểm và khó kiểm soát hiệu quả hơn so với các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường vì DN khó có thể tính toán trước giá thành và hiệu quả. Qua 4 đợt dịch COVID-9, phát triển bền vững không chỉ là “kim chỉ nam” trong trạng thái ổn định mà còn đóng vai trò quan trọng dẫn dắt doanh nghiệp thích ứng và phục hồi khi đối mặt với khủng hoảng. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp thực hiện chiến lược phát triển bền vững nói chung và áp dụng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững do VCCI xây dựng nói riêng, đã cho thấy sức chống chịu tốt hơn hẳn so với mặt bằng chung. Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh bình đẳng cho khu vực DNNVV, trong đó cần tạo điều kiện cho DNNVV gia nhập, rút lui khỏi thị trường đúng quy định pháp luật, dễ dàng, thuận lợi cũng được coi là một yếu tố đảm bảo tính hấp dẫn của các chính sách khuyến khích đầu tư.

Do đó, chuyển đổi số cần cách tiếp cận toàn cầu, không thể làm một mình mà phải hợp tác và học hỏi các quốc gia, các đối tác, bạn bè quốc tế. Trao đổi với phóng viên trước thềm diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Phạm Đức Long cho biết, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam thời gian qua đã có những trưởng thành cả về lượng và chất. Trong năm, tỉnh đã quyết định chấm dứt hoạt động 40 dự án (có 1 dự án FDI); tạm ngừng hoạt động 3 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 55 dự án; có 128 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, 42 doanh nghiệp giải thể tự nguyện. Do vậy, việc phát triển và đẩy mạnh chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết, không chỉ giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp giành lợi thế mà còn là giải pháp cho các tổ chức, doanh nghiệp và mô hình truyền thống tiếp tục tồn tại và phát triển. Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.Đó là khẳng định của đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội thảo “Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp.

TTO – Khách của quán bún lòng Bà Hiền xin thêm một đĩa rau nhưng không được chủ quán đáp ứng, hai bên to tiếng dẫn tới xô xát. Địa phương có nhiều DN dừng hoạt động nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Sau một thời gian dài bình chọn và chấm điểm, các tên tuổi xuất sắc nhất sẽ được xướng danh tại sự kiện.

  • Việc nắm bắt nhu cầu, tâm lý của khách hàng hoặc nhóm khách hàng phù hợp với loại hình, ngành nghề kinh doanh của mỗi DN cũng là một giải pháp mà các DNNVV có thể thực hiện được và tạo ra những kết quả khả quan.
  • Nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam chủ yếu vẫn là nguồn lực công, trong khi đó cân đối ngân sách Nhà nước và dư địa để mở rộng quy mô động viên ngân sách Nhà nước đang đối mặt với nhiều thách thức.
  • “Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có tên, có sứ mệnh và hôm nay đã có những nhiệm vụ, công việc cụ thể.
  • Trong khi đó, chia sẻ về vấn đề xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước , đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, Hội thảo là cơ sở để tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát triển nền kinh tế số nói chung và phát triển doanh nghiệp thông minh nói riêng cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của các chủ thể liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế số, phát triển doanh nghiệp thông minh ở Việt Nam. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, các bộ, ngành trung ương, các cơ quan chức năng cùng chính quyền các cấp để bảo đảm cho các doanh nghiệp thông minh phát triển theo đúng quan điểm, định hướng. Đồng thời, phát huy tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, quản lý phát triển doanh nghiệp thông minh. Trước hết, tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh. Thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh, tạo sức hút cho nguồn vốn đầu tư nước ngoài và động lực cho thành lập, phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khôi phục và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Thêm vào đó, tập trung rà soát những bất cập trong quá trình thực thi chính sách của các bộ, ngành, địa phương; phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát đánh giá mức độ cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực cụ thể quan trọng như thuế, hải quan, xây dựng… Đơn vị cũng đi đầu trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững và thúc đẩy quan hệ hợp tác công tư . Kết thúc buổi họp, ông Đặng Huy Đông nhận định, trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hiện nay thì khó khăn lớn nhất vẫn là tiếp cận tài chính, đặc biệt là các DNNVV, trong đó lãi suất vay vốn cao và khó đáp ứng được các điều kiện vay là hai nguyên nhân chính khiến các DNNVV khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, lãi suất vay liên tục ở mức cao và trong thời gian dài cùng với các điều kiện cho vay của ngân hàng bị thắt chặt, dẫn đến tình trạng thiếu vốn sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ của DNNVV, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp thông minh là quá trình sản xuất thông minh dựa trên khả năng sử dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo , robot, dữ liệu lớn và internet vạn vật … Để tự vận hành và tự điều chỉnh trong sản xuất; làm thay đổi cách thức sản xuất truyền thống, tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng vượt trội.

Từ thực tiễn cho thấy, Đảng, Nhà nước đã có rất nhiều chủ trương, chính sách để củng cố, tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Có rất nhiều tập đoàn, tổng công ty, DNNN … đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, đóng góp rất lớn cho nền kinh tế đất nước để ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Trong quá trình vận động, phát triển đi lên trong kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng quốc tế thì rõ ràng, sự lãnh đạo, vai trò của Đảng, của các tổ chức Đảng trong các DNNN còn phải phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa. Bên cạnh nhiều thành tích đạt được, không ít tổ chức đảng hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ quản lý các cấp trong các DNNN ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần gương mẫu hay tính đảng chưa thực sự cao; không ít trường hợp đã lợi dụng những sơ hở trong cơ chế, chính sách quản lý để vun vén lợi ích cá nhân… Do đó, việc tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong các DNNN đặc biệt cần thiết trong điều kiện, tình hình hiện nay. Cùng với đó, phải đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ kinh tế-xã hội đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế số.

Do đó, cần chiến lược về chuyển đổi số phù hợp với xu hướng vận động chung của nền kinh tế. Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ. Đơn vị cũng tổ chức thành công các sự kiện của doanh nghiệp trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, với Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam , Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp và các hoạt động lớn trong năm ASEAN 2020. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

Nhà nước tạo môi trường thuận lợi và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tự chuyển đổi sang thành các doanh nghiệp thông minh, các doanh nghiệp khởi nghiệp. Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển các doanh nghiệp công nghệ, ưu tiên phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao thực hiện thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam. Trong đó, tập trung ưu tiên 4 loại doanh nghiệp công nghệ số phát triển theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Thông báo Tình hình hoạt động báo chí tháng 01; một số nội dung chủ yếutập trung tuyên truyền… Nhân viên có niềm tin vào triển vọng tương lai của doanh nghiệp và mong muốn được đóng góp, tuy nhiên lãnh đạo doanh nghiệp cần thừa nhận rằng nơi làm việc sẽ không trở lại như trước khi có cuộc khủng hoảng. Trên cơ sở phân tích chính sách tài chính và chính sách KH&CN, bài viết đề xuất một số giải pháp trọng tâm để hoàn các chính sách này trong thời gian tới. TTO – Nhân Ngày doanh nhân Việt Nam (13-10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có thư gửi đội ngũ doanh nhân trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, tham dự Diễn đàn có bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Quá trình phát triển theo mô hình tập đoàn của nhóm các tập đoàn kinh tế tư nhân hiện gặp phải một số khó khăn về quản trị, mô hình, do phần lớn phát triển từ quy mô DN gia đình. Các liên kết trong mô hình tập đoàn còn khá đơn giản, chưa triển khai được các hình thức liên kết “mềm” khác thông qua thỏa thuận, hợp tác sử dụng thương hiệu, dịch vụ, kết quả nghiên cứu đổi mới, ứng dụng khoa học, công nghệ chung trong tập đoàn theo nguyên tắc thị trường. Lĩnh vực hoạt động của các tập đoàn kinh tế và DN thuộc khu vực tư nhân mới chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực như dịch vụ, bất động sản… Vì vậy, còn thiếu vắng một lực lượng DN “đầu tàu” đủ mạnh để có thể dẫn dắt “đoàn tàu” DN Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Xây dựng tư tưởng, văn hóa phục vụ cho các cán bộ, cơ quan Nhà nước; lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển.

Để đạt được kết quả này DN đã đầu tư bốn trung tâm, phòng R&D, ba viện nghiên cứu và trường đại học cùng với việc trích doanh thu hàng năm làm chi phí nghiên cứu. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng và được tặng thưởng những phần thưởng cao quý. Trong 2 ngày 30 và 31/12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến tới các chi nhánh VCCI tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, các trung tâm nghiên cứu – phát triển (R&D) của DN đầu tư nước ngoài xuất hiện ở Việt Nam ngày một nhiều đang phần nào giúp khối DN trong nước định hình lại tư duy kinh doanh trong thời đại mới, tạo ra môi trường giúp Việt Nam cạnh tranh trong vai trò trở thành nước sản xuất công nghệ cao hơn là thay thế vai trò công xưởng giá rẻ từ Trung Quốc. Cũng tại Diễn đàn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2021 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm công nghệ số xuất sắc. Hoạt động bên lề Diễn đàn là triển lãm trực tiếp và trực tuyến trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tiêu biểu phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Ban Kinh tế Trung ương , Báo cáo 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hà Nội, tháng 4. Chú trọng và khuyến khích việc ứng dụng các nền tảng công nghệ, bao gồm công nghệ thông tin và các công nghệ tiên tiến khác trong hoạt động của cả doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong quá trình hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Nhân dịp này, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng ghi nhận sự hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành của các doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế Việt Nam cũng như trong phòng, chống dịch.

Bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch HĐTV Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết, Quỹ mong muốn hỗ trợ tài chính cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, DNNVV tham gia chuỗi giá trị. Mức cho vay tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi. Do phần lớn DN Việt Nam hiện có quy mô nhỏ nên rất khó tăng NSLĐ nhờ chuyên môn hóa hay tận dụng lợi thế quy mô được.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng nêu rất cụ thể vấn đề tập trung xây dựng, phấn đấu để Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Việc hoàn thành mục tiêu đặt ra sẽ tạo ra bước đột phá, đưa đất nước chúng ta lên tầm cao mới. Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Hà Nội, 2020. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp thông minh.