Quỹ Phát Triển Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng cần tập trung tái cơ cấu như công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý lao động, cơ sở vật chất, mặt bằng, năng lực về thị trường hay thủ tục pháp lý…để nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất kinh doanh./. Ban Kinh tế Trung ương , Báo cáo 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hà Nội, tháng 4. Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng tối đa không quá 7 năm./. Ông Phạm Công Bằng, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã – cũng là một trong các quỹ ngoài ngân sách hoạt động tương tự quỹ phát triển SME, đồng ý rằng, quy định hiện nay cho phép các quỹ tài chính ngoài ngân sách được cho vay cả theo tín chấp hoặc có tài sản đảm bảo.

  • Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trực tiếp cho doanh nghiệp vay vốn hỗ trợ với lãi suất cho khoản vay ngắn hạn là 2,16% và đối với trung dài hạn là 4% từ khoảng quý 3 năm nay, khi chính thức đi vào vận hành.
  • Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Bắc Giang tự quyết định về tần suất, tỷ lệ, phạm vi, phương pháp để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Tuy nhiên, bà cũng lưu ý quỹ nên hợp tác cùng với các ngân hàng trong một số công đoạn nhằm quản lý dòng tiền sau cho vay.
  • Tính đến thời điểm hiện nay, tại Việt Nam, khái niệm về tài sản ảo, tiền ảo chưa được nêu trong bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào.

Để phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua gần 2 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế tư nhân đã có sự phát triển nhanh chóng và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, nhất là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại đầu tư, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện an sinh xã hội. Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về mức 2,16%/năm với các khoản vay ngắn hạn và 4,0%/năm với các khoản vay trung và dài hạn. Hoạt động này nhằm hỗ trợ DNNVV tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Theo báo cáo thường niên, Coca Cola đứng đầu danh sách các công ty có lượng rác thải nhựa lớn nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp từ năm 2018 đến 2021. Đã có 73 mã nông sản, thực phẩm tăng thêm được xuất khẩu sang Trung Quốc so với ngày 8/2. Năm 2022, sẽ còn nhiều khó khăn phía trước gắn trực tiếp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu và trên cả nước…

Thị trường bán lẻ đang tăng trưởng rất nhanh tại Việt Nam với quy mô dự báo đạt tới 180 tỷ USD trong vòng 3 năm tới. Đây được xem là cơ hội lớn dành cho các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm thực phẩm. Tuy nhiên, để có một “miếng bánh” thị phần trong hệ thống bán lẻ hiện đại không hề đơn giản, đặc biệt với doanh nghiệp khởi nghiệp . Hội thảo tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị sửa đổi Điều 20 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng mở rộng đối tượng cho vay, tài trợ của Quỹ SMEDF.

Các dự án được chấp nhận cho vay cũng sẽ nhận được hạn mức tối đa 25 tỷ đồng trong thời gian 24 tháng. Việc bổ sung thêm chức năng này giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua nhiều phương thức khác nhau. Quỹ được tổ chức các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như hội thảo, truyền thông, đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư… nhằm hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

Do đó, Quỹ thúc đẩy các DNNVV sẵn sàng đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới trang thiết bị, máy móc sản xuất, thu hút được đông đảo DNNVV, các địa phương, hiệp hội và tổ chức có liên quan trong và ngoài nước quan tâm tới hoạt động của Quỹ. Quỹ dự kiến bắt đầu triển khai hoạt động cho vay trực tiếp từ Quý I/2020 và hoạt động tài trợ vốn từ Quý III/2020. Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT), việc bổ sung thêm chức năng này giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận nguồnvốn ưu đãi của Chính phủthông qua nhiều phương thức khác nhau. Quỹ phát triển DNNVV được tổ chức các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực cho DNNVV như hội thảo, truyền thông, đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư… nhằm hỗ trợ toàn diện cho các DNNVV. Đồng thời, quỹ này được bổ sung thêm chức năng tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác từ các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế. Từ đó giúp quỹ mở rộng cơ hội để bổ sung các nguồn vốn trong nước, quốc tế, tăng nguồntài chínhhỗ trợ cho DNNVV.

Tổng mức cho vay của quỹ đối với một DNNVV không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của quỹ. Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của DN và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng tối đa không quá 7 năm. Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án.

Vì vậy, cần tạo lập cơ chế cho vay mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững để tháo gỡ những rào cản tín dụng mà doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp phải. Một quốc gia giàu mạnh và có năng lực cạnh tranh cao trên thế giới là quốc gia ở đó có nhiều doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao M. Điều này cũng hàm ý rằng doanh nghiệp có thành công và phát triển hay không phụ thuộc vào năng lực cạnh tranh của nó. Theo Porter , năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì, mở rộng thị phần và đạt được lợi nhuận cao nhờ năng suất cao trên cơ sở không ngừng nâng cao trình độ công nghệ, trình độ lao động, trình độ quản trị và năng lực tài chính.

Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ, thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm. Theo các chuyên gia, việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được thực hiện trên cơ sở phát huy nguồn lực, tiềm năng về thiên nhiên và hoàn cảnh xã hội trên từng địa bàn, địa phương cụ thể. Từ đó, mỗi đơn vị sẽ kết hợp sở trường, trình độ chuyên môn với nguồn nhân lực, khả năng tài chính, dung lượng thị trường để tăng trưởng ổn định, góp phần vào xuất khẩu và gia tăng liên kết giữa các doanh nghiệp nội địa. Thứ năm, trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam đã ký kết hàng loạt các FTA thế hệ mới, để nâng cao năng lực cạnh tranh, DNNVV cần biết tận dụng tối đa những tiềm lực về vốn, nhân lực, thị trường, văn hóa, kinh nghiệm kinh doanh của các DN… Đây chính là sự tự thân vận động quan trọng của mỗi DNNVV trong kế hoạch thực hiện các chiến lược, mục tiêu kinh doanh của mình cùng với các đối thủ nặng ký trên thị trường.

Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế toàn cầu, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa duy trì sản xuất và công ăn việc làm cho người lao động, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều cơ chế về chính sách tài chính hỗ trợ cho khu vực này. Để tạo điều kiện cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh có cơ hội tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ Phát triển DNNVV; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa biết, nắm bắt về chương trình, nội dung hỗ trợ của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại hội thảo lấy ý kiến về việc triển khai cho vay trực tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 14/1, bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch hội đồng thành viên của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết, để tự chủ hơn trong việc hỗ trợ, sắp tới quỹ sẽ trực tiếp cho khối doanh nghiệp này vay với lãi suất thấp. Với tiền thân là Công ty Cổ phần Trang trại Nông sản Phủ Quỳ, sau hơn 7 năm thành lập và phát triển đã tạo nên thương hiệu Cam Vinh Kỳ Yến.

Cụ thể, hơn 80% chính sách, chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa không có đánh giá kết quả hỗ trợ và tác động. Một số chương trình mới dừng ở mức ước tính tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tham gia, thậm chí có chương trình không thể đánh giá được mức độ tham gia của các doanh nghiệp… Đối tượng tiếp cận các khoản vay lãi suất thấp này là SME khởi nghiệp sáng tạo hoặc nằm trong các chuỗi giá trị, tham gia liên kết ngành. Hiện quỹ đang đàm phán, ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với các ngân hàng thương mại có uy tín để mở rộng mạng lưới các ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp của quỹ. Việc lựa chọn và ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp với các ngân hàng dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2019, hướng đến việc có khoản giải ngân đầu tiên cho DNNVV trong năm 2019.

Đầu tiên là dự án xây dựng nhà xưởng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) trị giá 18 tỷ đồng, trong đó vay Quỹ 7 tỷ đồng vào năm 2016. Tiếp đến là dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sơn tự động hóa trị giá 10 tỷ đồng, hợp đồng vay Quỹ 8 tỷ đồng, hiện đã giải ngân 2 tỷ đồng vào cuối tháng 9 vừa qua. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, các doanh nghiệp được rót vốn trong 3 năm vừa qua đã có hoạt động hiệu quả, lợi nhuận tăng, đặc biệt có nhiều đơn vị sử dụng vốn vượt kỳ vọng đã trả nợ trước hạn. Thứ nhất, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo có hạn mức cho vay là 100 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, cho đến nay, các ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay với doanh nghiệp nhỏ và vừa về phổ biến ở mức 11-13%/năm. Lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ sẽ được công bố hàng năm hoặc trong từng thời kỳ và bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Làm rõ các nhóm đối tượng cũng như tiêu chí để đảm bảo các mô hình kinh doanh và sản phẩm xanh; xây dựng một nền kinh tế xanh mang đến cơ hội quan trọng cho những doanh nghiệp tiếp cận nền tài chính xanh. Quỹ có những hướng dẫn và tiêu chí hoạt động chi tiết và minh bạch để tiếp thêm sự tự tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ năm, Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển cung cấp các dịch vụ cho các DNNVV trên địa bàn như dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường; dịch vụ tư vấn về pháp luật; dịch vụ tìm kiếm đối tác kinh doanh; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ đào tạo về kế toán, tài chính phục vụ DNNVV.

Theo quy định tại Nghị định, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng được bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng thương mại với mức cho vay tối đa bằng 85% tổng mức đầu tư của dự án. Trong văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp vừa qua, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng cho biết Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam triển khai thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp lớn, nhưng các doanh nghiệp này thường gặp những hạn chế nhất định về vốn, công nghệ sản xuất, mặt bằng sản xuất,… nên đòi hỏi phải có những chính sách hỗ trợ.

Thứ sáu, Hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức hoạt động nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động này mạnh hơn trong DN. Theo đó, một nội dung nổi bật được nêu trong Nghị định này là điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn từ Quỹ. (ĐCSVN) – Việc ban hành lãi suất mới và quy chế hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được điều chỉnh, thông qua. Theo báo cáo từ Công ty Nghiên cứu thị trường InsightAsia, trong số các khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, vốn được đặt lên cao nhất. Có 62% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng họ gặp khó về nguồn vốn, chủ yếu để đầu tư nhà xưởng, máy móc… Khó khăn về nguồn khách hàng đứng thứ 2 với 60%, khó khăn về nhà xưởng cũng có 55% người được khảo sát chỉ ra. Ngoài chức năng cho vay đối với DNNVV, Quỹ còn tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhận để hỗ trợ DNNVV.

Các doanh nghiệp nhận vốn vay của Quỹ đều hoạt động tốt, tạo thêm việc làm cho người lao động, dự án mở rộng sản xuất kinh doanh đều đang triển khai theo kế hoạch, một số dự án vượt hơn kỳ vọng nên doanh nghiệp đã chủ động hoàn trả gốc lãi trước hạn. Ước tính tổng kinh phí trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa không bao gồm các chương trình đổi mới công nghệ khoảng 1.130 tỷ đồng. Trong đó, một giải pháp đột phá là Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng để phát triển sản xuất kinh doanh. Đối với DN nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được vay vốn trực tiếp cũng phải đáp ứng các điều kiện thứ 1, thứ 3, thứ 4 như đối với DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Quỹ Phát triển DNNVV có nhiệm vụ hỗ trợ đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định; tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn đúng quy định; chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định… Về mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, Nghị định quy định tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một DNNVV không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ, thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm (Điều 18).

Qua 3 năm chính thức hỗ trợ tài chính cho SME chủ yếu bằng cách uỷ thác qua ngân hàng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, các doanh nghiệp được rót vốn đã có hoạt động hiệu quả, lợi nhuận tăng, đặc biệt có nhiều đơn vị sử dụng vốn vượt kỳ vọng đã trả nợ trước hạn. Bên cạnh đó, nguồn vốn điều lệ do ngân sách Nhà nước cấp cho quỹ được coi là vốn mồi để thu hút các nguồn lực khác từ bên ngoài cùng hỗ trợ cho doanh nghiệp. Bà Đỗ Thị Bích Mai, Giám đốc khối vận hành VietinBank, đánh giá việc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai cho vay trực tiếp doanh nghiệp là hết sức cần thiết, đặc biệt vào thời điểm nhiều doanh nghiệp gặp khó vì dịch bệnh. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý quỹ nên hợp tác cùng với các ngân hàng trong một số công đoạn nhằm quản lý dòng tiền sau cho vay. Chiếm đến 98% tổng số doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa được đánh giá là nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước.

Chính phủ nên tăng cường việc giới thiệu các chương trình tài chính đổi mới, như trái phiếu xanh, chương trình mua bán các-bon để DNNVV có thể tiếp cận nguồn tài chính mới. Có những hướng dẫn và tiêu chí hoạt động chi tiết và minh bạch để tiếp thêm sự tự tin cho các DNNVV để tiếp cận với Quỹ và đồng đầu tư vào các dự án tiềm năng cũng như tăng cường chia sẻ hỗ trợ tài chính từ các nguồn tín dụng khác. Cũng theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ đã có nhiều động thái quyết liệt, kịp thời để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển, tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98,1% trong tổng số hơn 800 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Việt Nam, đóng vai trò hết sức quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nhấn mạnh, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nhiều quốc gia trên thế giới luôn được đánh giá rất cao.

C) Bản sao các văn bản, giấy tờ chứng minh DNNVV thuộc đối tượng của Quỹ (Chi tiết đề nghị tham khảo Website của Quỹ). Đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn). Đợt triệu hồi lần này do tính năng “Boombox” của Tesla có thể át âm thanh cảnh báo người đi bộ – điều Cục An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ cho rằng “có thể làm tăng nguy cơ va chạm.”

Giấy phép đầu tư (nếu có); giấy phép xây dựng (nếu có); báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có). Chính phủ quy định 04 trường hợp xem xét điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Ngay những ngày đầu năm, nhiều nhà băng đã tăng lãi suất huy động khiến doanh nghiệp lo lãi vay sẽ sớm điều chỉnh tăng theo. Tình hình xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán đang gia tăng trở lại. Thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để khép lại lộ trình cổ phần hóa đã kéo dài suốt 5 năm qua vẫn là một ẩn số.