Thay Đổi Và Phát Triển Doanh Nghiệp

Về phía, doanh nghiệp, một cuộc khảo sát của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo thông qua việc đầu tư vào công nghệ mới được gắn liền với hàng hóa, máy móc, thiết bị hoặc nâng cấp, chỉnh sửa công nghệ, thiết bị hiện tại mà ít có nghiên cứu và phát triển. Các nhà bán lẻ phải hiểu rõ, học cách và luôn thay đổi – về mặt xã hội, nhân khẩu học và công nghệ – để có thể Tăng trưởng, Bền vững và Hội nhập. Thập kỷ tiếp theo sẽ mang đến vô số cơ hội mới cho những doanh nghiệp tìm ra giải pháp phù hợp để tiếp cận và cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên mới./. “Là người lính trở về đời thường tham gia sản xuất – kinh doanh nên tôi luôn suy nghĩ, tâm huyết là khi đã làm ra được của cải vật chất, ngoài nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, công ty luôn hướng đến các hoạt động xã hội. Đó cũng là một trong những công việc nhằm xây dựng văn hóa của DN”- ông Phạm Đức Thuyên cho biết. Trước viễn cảnh thay đổi, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về CEO và đội ngũ lãnh đạo để tìm kiếm sức mạnh, sự hỗ trợ và định hướng hành động.

Toàn bộ những kênh thông tin nếu càng đa dạng thì sẽ càng dễ dàng tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng và có độ tin cậy cao hơn. Thông qua các phương tiện giao tiếp thì một quy trình hành động sẽ được xác định trong thời gian diễn ra sự thay đổi và các mục tiêu đều sẽ được đáp ứng. Văn hóa là một yếu tố rất quan trọng và có mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trong hoạt động quản lý doanh nghiệp thì ở vị trí chức vụ nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ yếu tố văn hóa thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ cũng như thực hiện được thành công tầm nhìn, sứ mệnh mà doanh nghiệp đã đề ra. Để tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân khắc phục các khó khăn về vốn, cần xóa bỏ tình trạng đối xử không bình đẳng trên thực tế trong vay vốn giữa các doanh nghiệp nhà nước với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế tín dụng và đảm bảo tiền vay để đáp ứng các yêu cầu phát triển của kinh tế tư nhân, phù hợp với thực trạng xã hội và thị trường. Quan hệ hợp doanh giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư nhân thực chất là một hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước.

Định hướng đến năm 2030, thành lập được ít nhất 100 doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Chử Đức Hoàng nhận định, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được coi là một trụ cột cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Ví dụ, xét về mảng cá nhân hóa, công ty muốn thành công thì phải tích hợp dữ liệu chéo kênh; nền tảng web và ứng dụng linh hoạt; khả năng đồng bộ đa kênh – theo thời gian thực ; và đội ngũ triển khai công nghệ có thể cá nhân hóa mọi điểm chạm trong chuỗi giá trị bán hàng. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh từ tháng 4 đến tháng 8/2021, đã gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trên cả nước nhất là doanh nghiệp phía Nam.

Để thực hiện được yêu cầu trên, vấn đề quản lý sản xuất, kinh doanh các sản phẩm văn hóa phải thực sự đặt trong cơ chế thị trường. Họ phải có năng lực và trình độ nhất định trong việc thưởng thức các sản phẩm văn hóa để chọn lọc các sản phẩm bổ ích cho mình mà không gây hại cho xã hội, không sa vào tiêu cực. Sự hình thành và phát triển của các tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam chủ yếu là sau một giai đoạn tích lũy ngắn, dựa vào vốn tự có và ít được Nhà nước hỗ trợ. Quá trình phát triển theo mô hình tập đoàn của nhóm các tập đoàn kinh tế tư nhân hiện gặp phải một số khó khăn về quản trị, mô hình, do phần lớn phát triển từ quy mô DN gia đình. Các liên kết trong mô hình tập đoàn còn khá đơn giản, chưa triển khai được các hình thức liên kết “mềm” khác thông qua thỏa thuận, hợp tác sử dụng thương hiệu, dịch vụ, kết quả nghiên cứu đổi mới, ứng dụng khoa học, công nghệ chung trong tập đoàn theo nguyên tắc thị trường.

Vì vậy, chuyển đổi số cần phải cân bằng và thận trọng, vừa giữ vững vị trí sẵn có vừa mở rộng phạm vi kinh doanh khi có cơ hội. Amway có mặt tại Việt Nam đến nay là 13 năm, trong đó có hơn 60% nhân viên gắn bó với công ty trên 5 năm. Để có được sự tin tưởng và gắn kết đó, Amway tin rằng cách phát triển nhân sự tốt nhất là tạo ra môi trường làm việc nơi nhân viên có thể là chính mình.

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 58 của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Ngoài ra, đối với những doanh nghiệp KH&CN có kết quả được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn đã được cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN công nhận thì được hỗ trợ kinh phí từ NSNN. Chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Khi có thay đổi cách mạng các kết nối với quá khứ trong doanh nghiệp bị phá vỡ; thay đổi này phát sinh khi có khủng hoảng hoặc khi môi trường có những thay đổi nghiêm trọng buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh thích ứng. Ngược lại, thay đổi mang tính chất phát triển là những thay đổi nhỏ, đối lập với những thay đổi mang tính cách mạng, xảy ra trong thời gian dài và không dẫn đến phải xóa bỏ hệ thống hiện tại. Trên thực tế, loại thay đổi phát triển hay cải tiến xảy ra phổ biến hơn thay đổi mang tính cách mạng.

Để xây dựng Chính phủ số và chuyển đổi số thành công cần xây dựng hạ tầng số với cơ sở dữ liệu quốc gia, bao gồm hạ tầng thiết bị, truyền thông, hạ tầng dữ liệu, ứng dụng và không thể thiếu hạ tầng nghiên cứu phát triển. Trong đó, việc quan trọng nhất là kết nối cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Liệu sinh viên có nên vay vốn để khởi nghiệp, biến giấc mơ của mình thành hiện thực không?

Thay đổi có tác động quan trọng đến doanh nghiệp, cả theo nghĩa tiêu cực, gây bất ổn và rủi ro, và nghĩa tích cực, đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục phát triển, kịp thích ứng với những thay đổi của môi trường. Do vậy, quản trị thay đổi cũng có vai trò và tác động không nhỏ trong hoạt động quản trị chiến lược của doanh nghiệp, tạo sự chuyển đổi từ trạng thái hiện tại của các cá nhân, nhóm và doanh nghiệp sang một trạng thái mới mong muốn. Quản trị thay đổi thành công sẽ góp phần đưa hoạt động của doanh nghiệp đi theo đúng quỹ đạo mà nhà chiến lược mong muốn. Do vậy, quản trị thay đổi chiến lược cũng là một nội dung quan trọng trong công tác quản trị chiến lược doanh nghiệp.

Facebook, Shopify và Slack cũng đã chấp nhận thực tế mới đó là làm việc tại nhà được bình thường hóa và nâng cao. Theo đuổi những thói quen và những lợi ích bên ngoài, trong khi duy trì công ty ít hay nhiều ở mức độ nguyên trạng. Ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã đến thăm và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng..

Nâng cao hiệu quả hoạt động và khai thác dư địa của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách theo hướng đổi mới quản lý của chủ sở hữu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhà nước được hoạt động bình đẳng, chủ động và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất việc củng cố, phát triển một số tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn hoạt động hiệu quả, có vai trò dẫn dắt trong giai đoạn tới. Một vấn đề nữa cần lưu tâm, đó là từ xưa tới nay, DNNN thường phải thực hiện các nhiệm vụ công ích.

Để có thể quản lý sự thay đổi một cách hiệu quả nhất trong doanh nghiệp thì quy trình thay đổi đó cần phải được bắt đầu bằng những tuyên bố thật rõ ràng, cụ thể và chi tiết về tất cả những mục tiêu mà doanh nghiệp đang hướng tới. Những mục tiêu này cần được thể hiện trong một bối cảnh sát với thực tế và phải có liên quan đến mục đích chúng mà doanh nghiệp đã đặt ra. Quá trình này yêu cầu cần có những hoạt động thông tin, quá trình giao tiếp về nội bộ và phải được đảm bảo rằng luôn thông suốt để đội ngũ nhân viên đều chắc chắn đi đúng hướng và các mục tiêu của doanh nghiệp sẽ không bị mâu thuẫn so với nhu cầu của các nhân viên.

70% mục tiêu tăng trưởng xanh góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia . Thời gian tuân thủ quy định về giãn cách xã hội buộc đội ngũ nhân viên phải làm việc tại nhà đã dấy lên những câu hỏi về chuyển đổi chức năng trong doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp. Điển hình, lãnh đạo bộ phận giờ cần tập trung vào các công việc thiết yếu, tạm hoãn những phần việc chỉ mang tính bổ trợ; quá trình ra quyết định so với trước đã được rút ngắn lại nhanh chóng.

Thương mại điện tử đang tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong các hoạt động mua sắm, trao đổi hàng hóa. Hy vọng Chính Phủ tạo điều kiện cung cấp các giải pháp tài chính tiên tiến giúp doanh nghiệp mở khóa ngân sách, thúc đẩy tăng tưởng. Rào cản lớn nhất để chuyển đổi số không phải là vốn, công nghệ mà chính là nhận thức của người lãnh đạo… Nhưng giờ đây, đa kênh là yêu cầu tối quan trọng cho sự cạnh tranh trên thị trường và giúp mang lại sự tăng trưởng một cách bền vững.

Chủ sở hữu và công ty trở nên tách biệt và công ty vẫn được kiểm soát bởi cả chủ sở hữu và hệ thống phân phối. Đối với các đơn vị hoạt động theo phương thức nhượng quyền, khả năng cuối cùng sẽ là việc mua lại các đơn vị nhượng quyền khác. Công ty có thể chỉ bao gồm một số lượng hạn chế nhân sự, được kiểm soát bởi quản lý bán hàng hoặc quản đốc (với nhà xưởng).

  • Cuộc chiến giành trái tim và khối óc của nhân viên càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là khi mối quan hệ giữa lãnh đạo, quản lý và nhân viên trong một số trường hợp rất khác so với trước đây.
  • Là Chính quyền có toàn bộ hoạt động trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn.
  • Cập nhật các tin tức mới nhất về chủ đề Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự – biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World – cũng như các chương trình đào tạo và hội thảo kỹ năng lãnh đạo sắp tới của ITD Vietnam.
  • Lênin nêu ra trong thời kỳ áp dụng “Chính sách kinh tế mới” để hướng sự phát triển của kinh tế tư nhân vào quỹ đạo của CNXH.

Các doanh nghiệp nước ta không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn cạnh tranh với các doanh nghiệp ở nước khác. Muốn đánh giá phải có quan điểm đúng về chất lượng và có các thước đo phải phản ánh chính xác mặt chất lượng của đối tượng.

Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. Kidsplaza dễ dàng giữ chân người dùng khi họ có xu hướng rời trang cũng như thu thập được thêm nhiều thông tin để làm giàu dữ liệu. Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư Pháp () khi trích dẫn lại thông tin từ địa chỉ này. Tính bất ổn cao dẫn đến phá vỡ các tính qui luật phổ biến trước đây về hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh. Các đối thủ ở nhiều nước và ở các khu vực khác nhau với trình độ nhận thức và phản ứng trước thị trường hết sức khác nhau lại cùng cạnh tranh với nhau. Điều này làm cho tính bất ổn của môi trường kinh doanh ngày càng cao.

Trong khi đó Chuyển đổi số là thay đổi quy trình mới, thay đổi mô hình hoạt động mới, để cung cấp dịch vụ mới hoặc cung cấp dịch vụ đã có theo cách mới. Đồng thời, Amway liên tục tăng cường sư gắn kết và đẩy mạnh tư duy phát triển của nhân viên thông qua các hoạt động gắn kết hàng ngày. Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhất là tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng, Nhà nước ta nhận thức rõ được thời cơ, thách thức và chủ trương xây dựng, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam thời gian tới.

Kế hoạch tiếp thị giúp bạn quyết định đối tượng mà bạn đang cố gắng tiếp cận, điều bạn muốn truyền đạt và cách truyền đạt ý tưởng đó. Hiểu rõ về mục tiêu tiếp thị có thể giúp bạn tìm ra chiến thuật tiếp thị phù hợp với cửa hàng tại mỗi thời điểm khác nhau trong chu kỳ bán hàng dễ dàng hơn. Thực tế, một thách thức lớn tại các công ty nhỏ là cả các vấn đề phải đối mặt và các kỹ năng cần thiết để giải quyết chúng thay đổi khi công ty phát triển. Vì vậy, chủ sở hữu phải nhận ra và quản lý các yếu tố khi chúng trở nên quan trọng đối với công ty.

Trước hết, là giải pháp tiếp nhận, tiếp thu công nghệ mới của các nước tiên tiến về khoa học – công nghệ. Một trong những “điểm nút” chúng ta cần tập trung giải quyết hiện nay là việc phân công và kết hợp giữa vai trò, vị trí của một dây chuyền, ê-kíp sản xuất sản phẩm văn hóa; sự phân khúc thị trường và mối quan hệ giữa nhà sáng tạo, nhà sản xuất, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà phân phối sản phẩm… Giáo dục và nâng cao ý thức tự cường dân tộc của các nhà doanh nghiệp là một giải pháp văn hóa vô cùng quan trọng. Để làm được điều đó cần chuyển hóa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thành động lực tinh thần của người lãnh đạo, quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp.

Khi đó, cần thiết phải có các thay đổi căn bản để kích thích tổ chức phát triển. Ví dụ, để thay đổi hệ thống kinh doanh thông qua tái hoạch định nguồn lực, doanh nghiệp không thể triển khai với nhịp độ chậm trong phạm vi hẹp mà cần những thay đổi sâu rộng và quyết liệt. Do đó, một hệ thống doanh nghiệp có thể bao gồm những thay đổi mang tính cách mạng hoặc phát triển tùy theo quy mô và tốc độ diễn biến thay đổi cũng như mức độ rủi ro phát sinh, được minh họa qua các loại thay đổi như hình dưới. Việc thay đổi cho doanh nghiệp là khá khó khăn và các lãnh đạo cần phải thật sự linh hoạt, nắm bắt được tình hình cũng như quản lý, kiểm soát được những thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Tại Diễn đàn VFTE lần thứ 3 hôm nay, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ số hãy nhận lấy trách nhiệm phát triển các nền tảng chuyển đổi số quốc gia. Tại Diễn đàn Quốc gia doanh nghiệp công nghệ số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định vai trò của chuyển đổi số là phục vụ nhân dân, lấy người dân làm trọng tâm. Có lẽ đó là lý do tại sao một vài người có kinh nghiệm tốt tại các công ty lớn không thể làm tốt như những chủ doanh nghiệp hay người quản lý tại các công ty nhỏ vì họ thực hiện phân cấp/giao quyền không đủ tốt. Nó là một nguồn lực đặc biệt quan trọng khi bắt đầu, trở lên dễ dàng có thể quản lý khi ở giai đoạn thành công, và là vấn đề lo ngại chính nếu công ty bắt đầu phát triển.

Từ đổi mới tư duy, nhận thức mới đưa đến đổi mới đường lối, quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển đất nước. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng… Ngoài ra, việc thay đổi nhận diện thương hiệu còn là cách doanh nghiệp sửa chữa những khuyết điểm, bất lợi còn tồn tại. Ý thức được tầm quan trọng của bộ nhận diện thương hiệu, các doanh nghiệp luôn đầu tư lớn về cả trí và lực để xây dựng hình ảnh. Tuy nhiên, không phải bộ nhận diện nào cũng hoàn hảo, do vậy việc thay đổi để khắc phục những sai sót là một trong những bước trên tiến trình phát triển không ngừng của mỗi doanh nghiệp.

Thứ sáu, lưu thông hàng hóa gặp khó khăn, kể cả lưu thông trong nước, giữa một số tỉnh, thành phố do áp dụng các chính sách phòng, chống dịch bệnh chưa hợp lý. Hậu quả là các doanh nghiệp bị chậm tiến độ giao hàng, nhập hàng, chi phí lưu kho, lưu bãi tăng, cước vận chuyển tăng, tình hình sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ. Cơ cấu tổ chức phi tập chung hoá, ít nhất tại các bộ phận, phòng ban – thường là bộ phận bán hàng hoặc bộ phận sản xuất. Các nhà quản lý phải rất có năng lực để cầm lái trong một môi trường kinh doanh phát triển nhanh và phức tạp. (TN&MT) – Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh là một xu hướng phát triển tất yếu của các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này cần nhiều yếu tố, mà trước tiên là sự thay đổi trong tư duy người đứng đầu doanh nghiệp.

Chống chủ nghĩa tư bản thân hữu, chống “lợi ích nhóm” là để kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện đúng tính chất của nó. Đó là phát triển kinh tế theo quy luật của kinh tế thị trường-một thành tựu của nhân loại, đồng thời thành quả của phát triển được phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích của xã hội, bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đồng thời, cần vận hành hiệu quả Luật Đầu tư công và làm rõ quyền tự chủ địa phương với yêu cầu quản lý nhà nước tập trung, thống nhất (đặc biệt là trong quy hoạch tổng thể chung và quản lý nền kinh tế theo nguyên tắc thị trường). Tại Việt Nam, hiện nay, có những cái nhìn khá định kiến về DNNN, cho rằng cứ DNNN là yếu kém. Thế nhưng, Viettel là một DNNN đang có hiệu quả sản xuất kinh doanh đứng đầu nền kinh tế Việt Nam, nộp thuế nhiều nhất Việt Nam và cũng là tiên phong đầu tư ra nước ngoài.

Sơ đồ này có thể được sử dụng để đánh giá tất cả tất cả các tình huống của doanh nghiệp nhỏ, thâm chí đối với các doanh nghiệp mà mới nhìn thoáng qua có vẻ như là ngoại hạng. Hãy xem xét trường hợp của các đơn vị hoạt động theo phương thức nhượng quyền. Những vấn đề về con người, kế hoạch, và hệ thống thường gia tăng mức độ quan trọng khi công ty chuyển từ giai đoạn phát triển chậm ban đầu (giai đoạn III-G) đến phát triển nhanh (giai doạn IV). Thường thì những ai dẫn dắt doanh nghiệp đến giai đoạn thành công sẽ không thành công trong giai đoạn IV bởi hoặc họ cố gắng phát triển quá nhanh và lâm vào tình thế cạn kiệt tài chính hoặc không thể phân cấp/ trao quyền hiệu quả.

Nhà quản trị chuẩn bị đầy đủ về mặt cơ sở vật chất, tâm lý, mục tiêu, biện pháp nhằm thực hiện sự thay đổi. Để thực hiện thành công sự thay đổi, nhà quản trị còn đóng vai trò là người truyền bá cho các thành viên để họ biết được sự thay đổi trong tổ chức và chuẩn bị tinh thần cho nhân viên của mình, giúp họ phối hợp thực hiện tốt sự thay đổi. Vai trò của nhà quản trị là nhận biết sự thay đổi sớm hơn các nhân viên của họ. Nhà quản trị phải nhận thức được sự thay đổi diễn ra trong tổ chức của mình khi nó mới bắt đầu. Họ phải tính toán chi phí cho việc thực hiện sự thay đổi; xác định mức độ khả thi; cung cấp thông tin phản hồi; tìm cách tốt nhất cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhân viên của nhóm; tổ chức hậu cần và đảm bảo các công việc khác vẫn diễn ra bình thường.